قیمت عمده آتش بازی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

کهکشان ۹ شوت ۰.۸ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۶۷۴,۰۰۰ ۳,۷۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۸۴۱,۰۰۰ ۳,۹۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۰۸,۰۰۰ ۴,۱۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۱۷۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کهکشان لانچر بمب دود رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۴۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

لانچر دود تعیین جنسیت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۴۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

کهکشان ۷ شوت ۱ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۸۴,۰۰۰ ۳,۳۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۴۳۳,۰۰۰ ۳,۵۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۸۲,۰۰۰ ۳,۶۶۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۷۳۲,۰۰۰ ۳,۸۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد

فرفره لاک پشتی ( سایز ۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۱,۷۰۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۱,۸۰۰ ۲۳۷,۳۰۰
۲ ماهه ۲۴۱,۹۰۰ ۲۴۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۵۲,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

کهکشان جعبه ۱۶ شوت ۱ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۶۹۴,۰۰۰ ۶,۸۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۹۹۸,۰۰۰ ۷,۱۶۴,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۷,۴۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۶۰۷,۰۰۰ ۷,۷۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

۱۶ شوت ترکیبی ( سوتی و کهکشان )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۹۷۳,۰۰۰ ۴,۰۶۸,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۱۴۶,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۳۱۹,۰۰۰ ۴,۴۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

فرفره ورجه ( بسته ۴ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۰,۴۰۰ ۴۹۱,۹۰۰
۱ ماهه ۵۰۲,۳۰۰ ۵۱۴,۲۰۰
۲ ماهه ۵۲۴,۱۰۰ ۵۳۶,۶۰۰
۳ ماهه ۵۴۶,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

جعبه سوت زن ۲۵ شوت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۷۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۲,۸۲۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۹۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کهکشان ۷ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۵۰۳,۰۰۰ ۵,۶۲۴,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۷۵۳,۰۰۰ ۵,۸۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۶,۰۰۳,۰۰۰ ۶,۱۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۲۵۴,۰۰۰ ۶,۳۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کهکشان ۱۶ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱۴,۹۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ ۱۵,۶۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۶,۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ ۱۸,۹۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹,۸۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد
بالا