لیست قیمت دومینو، لگوها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

لگو هیرو جعبه ای طلقی آتاتویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۳,۱۰۰ ۴۹۵,۴۰۰
۱ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۹۰۰
۲ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۴۰,۴۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۲ عدد

اشکال هندسی دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۶۰۰ ۵۵۸,۸۰۰
۱ ماهه ۵۷۰,۴۰۰ ۵۸۴,۲۰۰
۲ ماهه ۵۹۵,۲۰۰ ۶۰۹,۶۰۰
۳ ماهه ۶۲۰,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

سازه های کودک ۱۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۷,۰۰۰ ۵۷۰,۲۰۰
۱ ماهه ۵۸۲,۳۰۰ ۵۹۶,۱۰۰
۲ ماهه ۶۰۷,۶۰۰ ۶۲۲,۰۰۰
۳ ماهه ۶۳۳,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لگو غول دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۸,۱۰۰ ۲۴۸,۱۰۰
۱ ماهه ۲۵۹,۴۰۰ ۲۵۹,۴۰۰
۲ ماهه ۲۷۰,۷۰۰ ۲۷۰,۷۰۰
۳ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

سازه لوله کیفی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۰,۴۰۰ ۶۰۵,۴۰۰
۱ ماهه ۶۱۷,۳۰۰ ۶۳۲,۹۰۰
۲ ماهه ۶۴۴,۱۰۰ ۶۶۰,۴۰۰
۳ ماهه ۶۷۱,۰۰۰ ۶۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

دومینو حرفه ای ۱۵۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۵,۵۰۰ ۸۱۴,۸۰۰
۱ ماهه ۸۳۱,۶۰۰ ۸۵۱,۹۰۰
۲ ماهه ۸۶۷,۸۰۰ ۸۸۸,۹۰۰
۳ ماهه ۹۰۴,۰۰۰ ۹۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دومینو حرفه ای ۲۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸۱,۷۰۰ ۹۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۹۲۱,۸۰۰ ۹۴۳,۰۰۰
۲ ماهه ۹۶۱,۹۰۰ ۹۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۰۲,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پارک سازه ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۰۷,۲۰۰ ۹۲۸,۴۰۰
۱ ماهه ۹۴۸,۵۰۰ ۹۷۰,۶۰۰
۲ ماهه ۹۸۹,۷۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۱,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ستاره دنباله دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۷۰۰ ۱۸۲,۱۰۰
۱ ماهه ۱۸۵,۸۰۰ ۱۹۰,۴۰۰
۲ ماهه ۱۹۳,۹۰۰ ۱۹۸,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۲,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

لگو کیفی آجری بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۶۰۳,۰۰۰ ۵,۷۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۵,۹۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۶,۱۱۳,۰۰۰ ۶,۲۵۱,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۳۶۸,۰۰۰ ۶,۵۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

لگو هزار کاره ۸۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹۲,۶۰۰ ۱,۰۱۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۷,۰۰۰ ۱,۰۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۸۲,۰۰۰ ۱,۱۰۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۸,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو هزار کاره ۱۲۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۱۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۱۷,۰۰۰ ۱,۲۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا