لیست قیمت وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

ماشین های پلیس زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۱۲,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پراید قدرتی وکیومی آوا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۴,۲۰۰ ۶۲۹,۲۰۰
۱ ماهه ۶۴۲,۱۰۰ ۶۵۷,۸۰۰
۲ ماهه ۶۷۰,۰۰۰ ۶۸۶,۴۰۰
۳ ماهه ۶۹۸,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین های آتش نشانی زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۵۹,۰۰۰ ۱,۴۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۲۶,۰۰۰ ۱,۵۶۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۹۲,۰۰۰ ۱,۶۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۵۹,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لندرور تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۹,۵۰۰ ۸۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۸۷۷,۶۰۰ ۸۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۹۱۵,۸۰۰ ۹۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۹۵۴,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین آفرود ۶ چرخ میکس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۸۷,۰۰۰ ۱,۵۱۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۵۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۲۲,۰۰۰ ۱,۶۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۷۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ماشین های ساخت و ساز زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۳۱,۰۰۰ ۱,۶۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۰۵,۰۰۰ ۱,۷۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۷۹,۰۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۵۴,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تانک قدرتی سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۱۴,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

نیسان بدون باربند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۹,۵۰۰ ۸۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۸۷۷,۶۰۰ ۸۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۹۱۵,۸۰۰ ۹۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۹۵۴,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کاتر پیلار زرین ۲۰۰ کیلو F۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۴۲,۰۰۰ ۴,۰۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۱۲۱,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۴۸۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

سوپر ماک خرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۶,۷۰۰ ۵۷۹,۰۰۰
۱ ماهه ۵۹۲,۴۰۰ ۶۰۵,۳۰۰
۲ ماهه ۶۱۸,۲۰۰ ۶۳۱,۶۰۰
۳ ماهه ۶۴۴,۰۰۰ ۶۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین کنترلی ۴ کانال بزرگ ( شخصیتی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۳۸۹,۰۰۰ ۴,۴۸۵,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۷۱,۰۰۰ ۴,۸۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین ۴ عددی آتش نشانی با آدمک ( k۱-۴۰ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۵۶۲,۰۰۰ ۲,۶۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۶۷۹,۰۰۰ ۲,۷۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۲,۸۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۱۲,۰۰۰ ۲,۹۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد
بالا