لیست قیمت خیابانی و بزرگ در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

مجیک کار موزیکال بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۳۲۹,۰۰۰ ۷,۳۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۶۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۹۹۵,۰۰۰ ۷,۹۹۵,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۳۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ماشین هپی کار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۴۷۸,۰۰۰ ۵,۶۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۷۲۷,۰۰۰ ۵,۸۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۹۷۶,۰۰۰ ۶,۱۱۳,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۲۲۶,۰۰۰ ۶,۳۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

اسکوتر T۲ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۸۵۶,۰۰۰ ۷,۸۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۱۹۸,۰۰۰ ۸,۱۹۸,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۵۴۰,۰۰۰ ۸,۵۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

اسکوتر پلاستیکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۱,۰۸۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۱,۱۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

حیوانات بادی پرشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۲۹,۰۰۰ ۲,۷۹۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۵۳,۰۰۰ ۲,۹۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۷۷,۰۰۰ ۳,۰۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۱۰۲,۰۰۰ ۳,۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

موتور تعادلی کارتن ۲ تایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۶۶,۰۰۰ ۲,۲۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۷۲,۰۰۰ ۲,۴۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۵۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

اسکوتر فلزی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۳۹,۰۰۰ ۴,۹۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۰۵۹,۰۰۰ ۵,۱۸۹,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۲۷۹,۰۰۰ ۵,۴۱۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۴۹۹,۰۰۰ ۵,۶۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

راکر موزیکال چیکی بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۷۳۰,۰۰۰ ۴,۷۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۹۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۱۶۰,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۳۷۵,۰۰۰ ۵,۳۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

زنگ اسکوتر و دوچرخه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۴,۶۰۰
۱ ماهه ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۰,۷۰۰
۲ ماهه ۱۴۴,۰۰۰ ۱۴۶,۸۰۰
۳ ماهه ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

سه چرخه عصا دار دلفین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۰۹,۰۰۰ ۲,۸۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۳۱,۰۰۰ ۲,۹۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۵۴,۰۰۰ ۳,۰۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

سه چرخه پدالی هپی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۷۳۰,۰۰۰ ۴,۷۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۹۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۱۶۰,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۳۷۵,۰۰۰ ۵,۳۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

سه چرخه مدل دامبو بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱۱,۷۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ ۱۲,۲۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ ۱۲,۸۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۰۶۰,۰۰۰ ۱۳,۳۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد
بالا