فروش عمده آتش بازی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

فرفره لاک پشتی ( سایز ۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۹,۶۰۰ ۱۹۴,۲۰۰
۱ ماهه ۱۹۴,۷۰۰ ۱۹۹,۵۰۰
۲ ماهه ۱۹۹,۸۰۰ ۲۰۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فشفشه دستی ( بسته ۱۰ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۹,۵۰۰ ۶۷۵,۲۰۰
۱ ماهه ۶۷۷,۳۰۰ ۶۹۳,۵۰۰
۲ ماهه ۶۹۵,۱۰۰ ۷۱۱,۷۰۰
۳ ماهه ۷۱۳,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کپسول جرقه زن صدا دار شکلاتی ( بسته ۷ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۲,۱۰۰ ۲۳۷,۷۰۰
۱ ماهه ۲۳۸,۴۰۰ ۲۴۴,۱۰۰
۲ ماهه ۲۴۴,۷۰۰ ۲۵۰,۵۰۰
۳ ماهه ۲۵۱,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

لانچر کهکشان تک هوایی رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۹,۴۰۰ ۷۷۷,۹۰۰
۱ ماهه ۷۷۹,۹۰۰ ۷۹۸,۹۰۰
۲ ماهه ۸۰۰,۴۰۰ ۸۱۹,۹۰۰
۳ ماهه ۸۲۱,۰۰۰ ۸۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

کهکشان جعبه ۱۶ شوت ۱ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۵۶۷,۰۰۰ ۵,۷۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۵,۸۶۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۸۶۸,۰۰۰ ۶,۰۱۵,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۰۱۹,۰۰۰ ۶,۱۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

۱۶ شوت ترکیبی ( سوتی و کهکشان )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۱۶۳,۰۰۰ ۳,۲۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۲۴۹,۰۰۰ ۳,۳۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۳۳۴,۰۰۰ ۳,۴۱۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۳,۵۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

فرفره ورجه ( بسته ۴ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۷,۱۰۰ ۴۲۸,۲۰۰
۱ ماهه ۴۲۸,۴۰۰ ۴۳۹,۸۰۰
۲ ماهه ۴۳۹,۷۰۰ ۴۵۱,۴۰۰
۳ ماهه ۴۵۱,۰۰۰ ۴۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ ۱۵,۱۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱۵,۵۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ۱۵,۹۵۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ ۱۶,۳۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸,۱۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۶۸۰,۰۰۰ ۱۸,۶۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۱۷۰,۰۰۰ ۱۹,۱۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹,۶۶۰,۰۰۰ ۱۹,۶۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

آبشار ۳۰۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۲,۶۴۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۶۵۳,۰۰۰ ۲,۷۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۷۲۳,۰۰۰ ۲,۷۹۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۷۹۳,۰۰۰ ۲,۸۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

آبشار ۵۰۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۵۹,۰۰۰ ۴,۲۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۲۷۲,۰۰۰ ۴,۳۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۴,۴۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۴۹۷,۰۰۰ ۴,۶۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۶۹۹,۰۰۰ ۸,۹۱۷,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۹۳۴,۰۰۰ ۹,۱۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۱۶۹,۰۰۰ ۹,۳۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۹,۴۰۵,۰۰۰ ۹,۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد
بالا