قیمت عمده آتش بازی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

کهکشان جعبه ۱۶ شوت ۱ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۷۴۱,۰۰۰ ۶,۹۰۵,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۹۶۳,۰۰۰ ۷,۱۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۱۸۵,۰۰۰ ۷,۳۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۴۰۸,۰۰۰ ۷,۵۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

۱۶ شوت ترکیبی ( سوتی و کهکشان )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۳,۹۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۹۵۴,۰۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۴,۱۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۲۰۷,۰۰۰ ۴,۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کهکشان ۱۶ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ ۱۴,۴۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۰۱۰,۰۰۰ ۱۵,۳۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۴۸۰,۰۰۰ ۱۵,۸۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۸۶۰,۰۰۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹,۶۳۰,۰۰۰ ۲۰,۱۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۲ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ ۲۲,۰۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲۲,۷۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳,۴۶۰,۰۰۰ ۲۳,۴۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴,۱۸۰,۰۰۰ ۲۴,۱۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

آبشار ۳۰۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۹۵,۰۰۰ ۳,۰۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۹۴,۰۰۰ ۳,۱۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۹۳,۰۰۰ ۳,۲۷۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۹۲,۰۰۰ ۳,۳۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

فشفشه روی کیک ( سایز ۲ ) ( بسته ۵ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۰,۵۰۰ ۵۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۵۹۹,۷۰۰ ۶۱۴,۷۰۰
۲ ماهه ۶۱۸,۸۰۰ ۶۳۴,۳۰۰
۳ ماهه ۶۳۸,۰۰۰ ۶۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

فشفشه قلبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۲,۸۰۰ ۱۱۵,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۶,۵۰۰ ۱۱۹,۳۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۲۰۰ ۱۲۳,۱۰۰
۳ ماهه ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۵۲۰,۰۰۰ ۱۰,۷۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ ۱۱,۱۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱۱,۴۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱۱,۸۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کهکشان لانچر تک ۳ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۷۷۴,۰۰۰ ۳,۸۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۸۹۹,۰۰۰ ۳,۹۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۱۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۱۴۸,۰۰۰ ۴,۲۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

آبشار ۵۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۳,۲۰۰ ۵۷۶,۹۰۰
۱ ماهه ۵۸۱,۸۰۰ ۵۹۵,۹۰۰
۲ ماهه ۶۰۰,۴۰۰ ۶۱۴,۹۰۰
۳ ماهه ۶۱۹,۰۰۰ ۶۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۵ عدد

آبشار ۶۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۵,۲۰۰ ۶۹۱,۶۰۰
۱ ماهه ۶۹۷,۴۰۰ ۷۱۴,۴۰۰
۲ ماهه ۷۱۹,۷۰۰ ۷۳۷,۲۰۰
۳ ماهه ۷۴۲,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد
بالا