فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

پک حشرات وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۷۳,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۴۲,۰۰۰ ۱,۱۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۵۲ عدد

مار و جوجه چرخشی سوت دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۸,۸۰۰ ۷۲۰,۷۰۰
۱ ماهه ۷۳۲,۲۰۰ ۷۴۴,۴۰۰
۲ ماهه ۷۵۵,۶۰۰ ۷۶۸,۲۰۰
۳ ماهه ۷۷۹,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

پاک کن فانتزی جور اشکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰
۱ ماهه ۷۲,۳۰۰ ۷۴,۲۰۰
۲ ماهه ۷۴,۶۰۰ ۷۶,۶۰۰
۳ ماهه ۷۷,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۸۸ عدد

کرم شب تاب چراغ دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۸,۵۰۰ ۳۸۴,۹۰۰
۱ ماهه ۳۹۱,۰۰۰ ۳۹۷,۶۰۰
۲ ماهه ۴۰۳,۵۰۰ ۴۱۰,۳۰۰
۳ ماهه ۴۱۶,۰۰۰ ۴۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

خودکار مشکی کنکو مدل فینو ( Canco )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۷۰۰ ۸۵,۵۰۰
۱ ماهه ۸۶,۴۰۰ ۸۸,۳۰۰
۲ ماهه ۸۹,۲۰۰ ۹۱,۱۰۰
۳ ماهه ۹۲,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد

تل پاپیونی چراغدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۴,۸۰۰ ۳۰۹,۴۰۰
۱ ماهه ۳۱۴,۹۰۰ ۳۱۹,۶۰۰
۲ ماهه ۳۲۴,۹۰۰ ۳۲۹,۸۰۰
۳ ماهه ۳۳۵,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

تراش سیلیکونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۹,۲۰۰ ۱۷۳,۸۰۰
۱ ماهه ۱۷۴,۸۰۰ ۱۷۹,۵۰۰
۲ ماهه ۱۸۰,۴۰۰ ۱۸۵,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

جاکلیدی سبدی سیلیکونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۹,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۵۰۰ ۱۹۸,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۱,۷۰۰ ۲۰۴,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۸,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

چسب نواری اکلیلی دبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۲۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۶۹,۰۰۰ ۲,۳۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۴۱,۰۰۰ ۲,۴۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۱۴,۰۰۰ ۲,۴۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

مولتی ون سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۳,۹۰۰ ۲۹۱,۲۰۰
۱ ماهه ۲۹۳,۲۰۰ ۳۰۰,۸۰۰
۲ ماهه ۳۰۲,۶۰۰ ۳۱۰,۴۰۰
۳ ماهه ۳۱۲,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

چسب نواری اکلیلی-(بسته بندی ۱۰ عددی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶,۴۰۰ ۳۷,۳۰۰
۱ ماهه ۳۷,۶۰۰ ۳۸,۵۰۰
۲ ماهه ۳۸,۸۰۰ ۳۹,۷۰۰
۳ ماهه ۴۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد

روبیک هرمی یانگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱,۲۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۷,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد
بالا