فروش عمده عروسک ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

عروسک شخصیتی دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۵,۶۰۰ ۳۳۲,۶۰۰
۱ ماهه ۳۴۰,۴۰۰ ۳۴۷,۷۰۰
۲ ماهه ۳۵۵,۲۰۰ ۳۶۲,۸۰۰
۳ ماهه ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عروسک خرس خپل سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۱,۱۰۰ ۴۷۲,۵۰۰
۱ ماهه ۴۸۲,۰۰۰ ۴۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵۰۳,۰۰۰ ۵۱۵,۵۰۰
۳ ماهه ۵۲۴,۰۰۰ ۵۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

عروسک نمایشی جعبه ای پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۳,۶۰۰ ۶۱۷,۷۰۰
۱ ماهه ۶۳۱,۱۰۰ ۶۴۵,۸۰۰
۲ ماهه ۶۵۸,۵۰۰ ۶۷۳,۹۰۰
۳ ماهه ۶۸۶,۰۰۰ ۷۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک نمایشی سلفونی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۸,۰۰۰ ۴۲۷,۶۰۰
۱ ماهه ۴۳۷,۰۰۰ ۴۴۷,۱۰۰
۲ ماهه ۴۵۶,۰۰۰ ۴۶۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۷۵,۰۰۰ ۴۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک انگشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۷,۲۰۰ ۲۵۳,۴۰۰
۱ ماهه ۲۵۸,۵۰۰ ۲۶۴,۹۰۰
۲ ماهه ۲۶۹,۷۰۰ ۲۷۶,۴۰۰
۳ ماهه ۲۸۱,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک سگ توپ دار ( پولیشی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۲,۸۰۰ ۸۴۲,۱۰۰
۱ ماهه ۸۶۰,۲۰۰ ۸۸۰,۴۰۰
۲ ماهه ۸۹۷,۶۰۰ ۹۱۸,۷۰۰
۳ ماهه ۹۳۵,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک خواب تمام گوشتی ۱۷۰APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۵۴,۰۰۰ ۱,۷۹۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۳۴,۰۰۰ ۱,۸۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱,۹۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۹۴,۰۰۰ ۲,۰۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک اسب تک شاخ سپیده ( سایز ۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۷,۶۰۰ ۱,۰۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عروسک خرس صورتی اورجینال (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک خرس خاکستری اورجینال (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک خرس گلبهی اورجینال (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک خرس قرمز اورجینال (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد
بالا