لیست قیمت تابستانه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

بیل زرین E۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۳,۲۰۰ ۳۵۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳۵۸,۸۰۰ ۳۶۸,۰۰۰
۲ ماهه ۳۷۴,۴۰۰ ۳۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۳۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

سطل دریایی قلعه کوچک زرین E۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۸,۰۰۰ ۵۱۰,۴۰۰
۱ ماهه ۵۲۰,۷۰۰ ۵۳۳,۶۰۰
۲ ماهه ۵۴۳,۳۰۰ ۵۵۶,۸۰۰
۳ ماهه ۵۶۶,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

سطل ساحلی زرین E۱۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۵,۷۰۰ ۸۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۸۵۲,۸۰۰ ۸۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۸۸۹,۹۰۰ ۹۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۹۲۷,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

شن ریز ساحلی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۱,۵۰۰ ۶۵۶,۴۰۰
۱ ماهه ۶۷۰,۶۰۰ ۶۸۶,۳۰۰
۲ ماهه ۶۹۹,۸۰۰ ۷۱۶,۱۰۰
۳ ماهه ۷۲۹,۰۰۰ ۷۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

فرغون ساحلی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۰,۸۰۰ ۷۰۶,۶۰۰
۱ ماهه ۷۲۲,۲۰۰ ۷۳۸,۷۰۰
۲ ماهه ۷۵۳,۶۰۰ ۷۷۰,۸۰۰
۳ ماهه ۷۸۵,۰۰۰ ۸۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ارابه ساحلی زرین E۱۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۰۴,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۸۶,۰۰۰ ۱,۹۳۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۶۸,۰۰۰ ۲,۰۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ست شن بازی تسما (A)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۶,۵۰۰ ۳۰۲,۷۰۰
۱ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۶,۴۰۰
۲ ماهه ۳۲۳,۵۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۳ ماهه ۳۳۷,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ست شن بازی تسما (B)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۵,۱۰۰ ۴۰۳,۹۰۰
۱ ماهه ۴۱۳,۰۰۰ ۴۲۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۰,۶۰۰
۳ ماهه ۴۴۹,۰۰۰ ۴۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سطل و فرغون و قلعه زرینE۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

ست شن ریز وفرغون تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۴,۰۰۰ ۱,۲۱۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۲,۰۰۰ ۱,۳۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۶,۰۰۰ ۱,۳۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

سطل ساحلی زرین E۱۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۷,۲۰۰ ۷۰۴,۰۰۰
۱ ماهه ۷۱۸,۵۰۰ ۷۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۷۴۹,۷۰۰ ۷۶۸,۰۰۰
۳ ماهه ۷۸۱,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

کلاه و فرغون قلعه زرین E۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۸۲,۰۰۰ ۱,۴۱۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۸۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۰۸,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۷۱,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد
بالا