قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

تفنگ آبپاش بطری خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۵,۰۰۰ ۵۶۷,۹۰۰
۱ ماهه ۵۷۰,۰۰۰ ۵۸۳,۳۰۰
۲ ماهه ۵۸۵,۰۰۰ ۵۹۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۰۰,۰۰۰ ۶۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

قمقمه فلاسکی لیوان دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۳,۳۰۰ ۱۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴۷,۲۰۰ ۱۵۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵۱,۱۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

موتور هوندا وکیومی مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۷,۸۰۰ ۵۲۱,۷۰۰
۱ ماهه ۵۲۱,۵۰۰ ۵۳۵,۸۰۰
۲ ماهه ۵۳۵,۲۰۰ ۵۴۹,۹۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

توپ والیبال سایز ۵ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۷,۲۰۰ ۹۲۱,۳۰۰
۱ ماهه ۹۲۱,۵۰۰ ۹۴۶,۲۰۰
۲ ماهه ۹۴۵,۷۰۰ ۹۷۱,۱۰۰
۳ ماهه ۹۷۰,۰۰۰ ۹۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

اتوبوس شیشه دودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۵,۲۰۰ ۵۲۸,۱۰۰
۱ ماهه ۵۲۹,۱۰۰ ۵۴۲,۴۰۰
۲ ماهه ۵۴۳,۰۰۰ ۵۵۶,۷۰۰
۳ ماهه ۵۵۷,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

خمیر بازی ۵ رنگ سطلی قوام بالا آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۶,۷۰۰ ۶۷۴,۳۰۰
۱ ماهه ۶۷۴,۵۰۰ ۶۹۲,۵۰۰
۲ ماهه ۶۹۲,۲۰۰ ۷۱۰,۷۰۰
۳ ماهه ۷۱۰,۰۰۰ ۷۲۹,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه شیکر ۳ تکه همزن دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۲,۸۰۰ ۴۹۴,۸۰۰
۱ ماهه ۴۹۵,۹۰۰ ۵۰۸,۲۰۰
۲ ماهه ۵۰۸,۹۰۰ ۵۲۱,۶۰۰
۳ ماهه ۵۲۲,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مسلسل جرقه زن راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۹,۱۰۰ ۲۷۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۷۶,۴۰۰ ۲۸۳,۱۰۰
۲ ماهه ۲۸۳,۷۰۰ ۲۹۰,۵۰۰
۳ ماهه ۲۹۱,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین ۱۰ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۰,۱۰۰ ۲۲۵,۷۰۰
۱ ماهه ۲۲۶,۱۰۰ ۲۳۱,۸۰۰
۲ ماهه ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۷,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

آرایشی قلبی داتو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۱,۰۰۰ ۴۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴۹۴,۰۰۰ ۵۰۶,۳۰۰
۲ ماهه ۵۰۷,۰۰۰ ۵۱۹,۶۰۰
۳ ماهه ۵۲۰,۰۰۰ ۵۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بیل رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۵۰۰ ۱۰۶,۳۰۰
۱ ماهه ۱۰۷,۳۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
۲ ماهه ۱۱۰,۱۰۰ ۱۱۲,۱۰۰
۳ ماهه ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

گیتار ۶ سیم ۵۵ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۸,۸۰۰ ۵۸۳,۶۰۰
۱ ماهه ۵۸۴,۲۰۰ ۵۹۹,۴۰۰
۲ ماهه ۵۹۹,۶۰۰ ۶۱۵,۲۰۰
۳ ماهه ۶۱۵,۰۰۰ ۶۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا