خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

تبلت جادویی ۸.۵ اینچ ( رنگی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۲,۴۰۰ ۶۷۹,۷۰۰
۱ ماهه ۶۸۴,۳۰۰ ۷۰۲,۱۰۰
۲ ماهه ۷۰۶,۱۰۰ ۷۲۴,۵۰۰
۳ ماهه ۷۲۸,۰۰۰ ۷۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

توپ فوتبال سایز ۴ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۸۷,۰۰۰ ۱,۱۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۱,۱۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

تفنگ آبپاش بطری خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۲,۴۰۰ ۵۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۶۰۱,۶۰۰ ۶۱۵,۷۰۰
۲ ماهه ۶۲۰,۸۰۰ ۶۳۵,۳۰۰
۳ ماهه ۶۴۰,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

موتور هوندا وکیومی مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۱,۵۰۰ ۶۶۸,۸۰۰
۱ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۹۰,۹۰۰
۲ ماهه ۶۹۴,۵۰۰ ۷۱۲,۹۰۰
۳ ماهه ۷۱۶,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

توپ والیبال سایز ۵ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۸۷,۰۰۰ ۱,۱۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۲۳,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۱,۱۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

مک کوئین ۴ عددی سلفونی بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۱,۱۰۰ ۲۸۸,۴۰۰
۱ ماهه ۲۹۰,۴۰۰ ۲۹۷,۹۰۰
۲ ماهه ۲۹۹,۷۰۰ ۳۰۷,۴۰۰
۳ ماهه ۳۰۹,۰۰۰ ۳۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

خمیر بازی ۵ رنگ سطلی قوام بالا آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۹,۷۰۰ ۷۰۶,۱۰۰
۱ ماهه ۷۱۲,۵۰۰ ۷۲۹,۴۰۰
۲ ماهه ۷۳۵,۲۰۰ ۷۵۲,۷۰۰
۳ ماهه ۷۵۸,۰۰۰ ۷۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه فلاسکی لیوان دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۵,۵۰۰ ۱۲۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۲۹,۷۰۰ ۱۳۲,۵۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۸۰۰ ۱۳۶,۷۰۰
۳ ماهه ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

چسب نواری اکلیلی دبه ای (۹۰ عددی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۲۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۶۹,۰۰۰ ۲,۳۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۴۱,۰۰۰ ۲,۴۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۱۴,۰۰۰ ۲,۴۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

اتوبوس شیشه دودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۵,۹۰۰ ۵۳۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۳۰۰ ۵۵۷,۴۰۰
۲ ماهه ۵۶۰,۶۰۰ ۵۷۵,۲۰۰
۳ ماهه ۵۷۸,۰۰۰ ۵۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مسلسل جرقه زن راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۵,۷۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲۹۵,۱۰۰ ۳۰۲,۶۰۰
۲ ماهه ۳۰۴,۵۰۰ ۳۱۲,۳۰۰
۳ ماهه ۳۱۴,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ ۳ توپ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۱,۹۰۰ ۱۴۵,۶۰۰
۱ ماهه ۱۴۶,۶۰۰ ۱۵۰,۴۰۰
۲ ماهه ۱۵۱,۳۰۰ ۱۵۵,۲۰۰
۳ ماهه ۱۵۶,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد
بالا