خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

توپ فوتبال سایز ۴ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۱۲,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۶۳,۰۰۰ ۱,۲۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

اتوبوس شیشه دودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۵,۶۰۰ ۵۲۸,۰۰۰
۱ ماهه ۵۳۹,۱۰۰ ۵۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۵۶۲,۵۰۰ ۵۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۶,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تفنگ دولول ویرا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۳,۵۰۰ ۳۴۰,۵۰۰
۱ ماهه ۳۴۸,۶۰۰ ۳۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۳۶۳,۸۰۰ ۳۷۱,۵۰۰
۳ ماهه ۳۷۹,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ست شن بازی تسما (A)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۶,۵۰۰ ۳۰۲,۷۰۰
۱ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۶,۴۰۰
۲ ماهه ۳۲۳,۵۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۳ ماهه ۳۳۷,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

آرایشی قلبی داتو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۰,۰۰۰ ۵۳۲,۴۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۷۰۰ ۵۵۶,۶۰۰
۲ ماهه ۵۶۷,۳۰۰ ۵۸۰,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۱,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کیف ابزار باب سازنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۳,۱۰۰ ۴۹۴,۵۰۰
۱ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۳۹,۵۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کیف ابزار مستر مکانیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۴,۱۰۰ ۵۴۶,۴۰۰
۱ ماهه ۵۵۸,۴۰۰ ۵۷۱,۳۰۰
۲ ماهه ۵۸۲,۷۰۰ ۵۹۶,۱۰۰
۳ ماهه ۶۰۷,۰۰۰ ۶۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست پزشکی ارنست داتو تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۰,۰۰۰ ۵۳۲,۴۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۷۰۰ ۵۵۶,۶۰۰
۲ ماهه ۵۶۷,۳۰۰ ۵۸۰,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۱,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مسلسل جرقه زن راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۲,۱۰۰ ۲۹۹,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۵,۴۰۰ ۳۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۳۱۸,۷۰۰ ۳۲۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بیل رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۹۰۰ ۱۲۷,۶۰۰
۱ ماهه ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۳,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۶,۳۰۰ ۱۳۹,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۵ رنگ سطلی قوام بالا آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۴,۹۰۰ ۶۹۱,۶۰۰
۱ ماهه ۷۰۵,۶۰۰ ۷۲۳,۱۰۰
۲ ماهه ۷۳۶,۳۰۰ ۷۵۴,۵۰۰
۳ ماهه ۷۶۷,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

گهواره با عروسک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۳,۸۰۰ ۴۴۳,۵۰۰
۱ ماهه ۴۵۳,۵۰۰ ۴۶۳,۶۰۰
۲ ماهه ۴۷۳,۲۰۰ ۴۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۴۹۳,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد
بالا