فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

توپ فوتبال سایز ۴ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۱۲,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۶۳,۰۰۰ ۱,۲۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

تفنگ دولول ویرا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۳,۵۰۰ ۳۴۰,۵۰۰
۱ ماهه ۳۴۸,۶۰۰ ۳۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۳۶۳,۸۰۰ ۳۷۱,۵۰۰
۳ ماهه ۳۷۹,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

مسلسل جرقه زن راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۲,۱۰۰ ۲۹۹,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۵,۴۰۰ ۳۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۳۱۸,۷۰۰ ۳۲۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۹,۴۰۰ ۲۱۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۱۸,۹۰۰ ۲۲۳,۵۰۰
۲ ماهه ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۳,۲۰۰
۳ ماهه ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

تفنگ آبپاش متوسط تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۵,۲۰۰ ۳۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳۸۱,۸۰۰ ۳۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳۹۸,۴۰۰ ۴۰۸,۰۰۰
۳ ماهه ۴۱۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

شمشیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۹۰۰ ۱۲۷,۶۰۰
۱ ماهه ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۳,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۶,۳۰۰ ۱۳۹,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

شمشیر و نانچیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۵,۲۰۰ ۲۳۰,۵۰۰
۱ ماهه ۲۳۵,۵۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲۴۵,۷۰۰ ۲۵۱,۵۰۰
۳ ماهه ۲۵۶,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

تفنگ آبپاش بطری خور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۳,۶۰۰ ۶۱۷,۷۰۰
۱ ماهه ۶۳۱,۱۰۰ ۶۴۵,۸۰۰
۲ ماهه ۶۵۸,۵۰۰ ۶۷۳,۹۰۰
۳ ماهه ۶۸۶,۰۰۰ ۷۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

تیروکمان سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۶,۶۰۰ ۱۶۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۶۳,۷۰۰ ۱۶۷,۴۰۰
۲ ماهه ۱۷۰,۸۰۰ ۱۷۴,۷۰۰
۳ ماهه ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

خمیر بازی ۵ رنگ سطلی قوام بالا آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۴,۹۰۰ ۶۹۱,۶۰۰
۱ ماهه ۷۰۵,۶۰۰ ۷۲۳,۱۰۰
۲ ماهه ۷۳۶,۳۰۰ ۷۵۴,۵۰۰
۳ ماهه ۷۶۷,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۴۰۰ ۴۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴۶۴,۶۰۰ ۴۷۴,۷۰۰
۲ ماهه ۴۸۴,۸۰۰ ۴۹۵,۳۰۰
۳ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کریر و عروسک سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۱۰۰ ۲۰۲,۴۰۰
۱ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۶۰۰
۲ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۰,۸۰۰
۳ ماهه ۲۲۴,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد
بالا