فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

قمقمه فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۹,۴۰۰ ۲۱۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۱۸,۹۰۰ ۲۲۳,۵۰۰
۲ ماهه ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۳,۲۰۰
۳ ماهه ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مسلسل جرقه زن راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۲,۱۰۰ ۲۹۹,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۵,۴۰۰ ۳۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۳۱۸,۷۰۰ ۳۲۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کریر و عروسک سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۱۰۰ ۲۰۲,۴۰۰
۱ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۶۰۰
۲ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۰,۸۰۰
۳ ماهه ۲۲۴,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

خمیر بازی ۵ رنگ سطلی قوام بالا آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۴,۹۰۰ ۶۹۱,۶۰۰
۱ ماهه ۷۰۵,۶۰۰ ۷۲۳,۱۰۰
۲ ماهه ۷۳۶,۳۰۰ ۷۵۴,۵۰۰
۳ ماهه ۷۶۷,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ دولول ویرا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۳,۵۰۰ ۳۴۰,۵۰۰
۱ ماهه ۳۴۸,۶۰۰ ۳۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۳۶۳,۸۰۰ ۳۷۱,۵۰۰
۳ ماهه ۳۷۹,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه کتابی طرح فلز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۶,۸۰۰ ۱۸۱,۲۰۰
۱ ماهه ۱۸۴,۹۰۰ ۱۸۹,۵۰۰
۲ ماهه ۱۹۲,۹۰۰ ۱۹۷,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۱,۰۰۰ ۲۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ماشین موستانگ GT قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۵,۵۰۰ ۵۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۶۰۱,۶۰۰ ۶۱۵,۴۰۰
۲ ماهه ۶۲۷,۸۰۰ ۶۴۲,۲۰۰
۳ ماهه ۶۵۴,۰۰۰ ۶۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

توپ فوتبال سایز ۴ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۱۲,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۶۳,۰۰۰ ۱,۲۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

پزشکی پروانه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۷,۲۰۰ ۱۴۰,۸۰۰
۱ ماهه ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۴۹,۷۰۰ ۱۵۳,۶۰۰
۳ ماهه ۱۵۶,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

فلوکس سه عددی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۳۳۶,۷۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۳۵۱,۳۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳۶۶,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

بشقاب پرنده کهکشان آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳,۶۰۰ ۵۵,۴۰۰
۱ ماهه ۵۶,۱۰۰ ۵۷,۹۰۰
۲ ماهه ۵۸,۵۰۰ ۶۰,۴۰۰
۳ ماهه ۶۱,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۵۰ عدد

اسکیت برد سایز ۱ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۳۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۸,۰۰۰ ۱,۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا