قیمت عمده دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

دفتر طراحی ۵۰ برگ لمینت A۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۴,۴۰۰
۱ ماهه ۱۹۸,۷۰۰ ۲۰۳,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۷,۳۰۰ ۲۱۲,۱۰۰
۳ ماهه ۲۱۶,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۸ عدد

یادداشت لغت معنی ۸۰ برگ ۱۷*۱۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۹۰۰ ۱۹۴,۴۰۰
۱ ماهه ۱۹۹,۶۰۰ ۲۰۳,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۸,۳۰۰ ۲۱۲,۱۰۰
۳ ماهه ۲۱۷,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

یادداشت ۱۲*۱۷ کاغذ نخودی طرح نقطه چین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۹۰۰ ۱۹۴,۴۰۰
۱ ماهه ۱۹۹,۶۰۰ ۲۰۳,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۸,۳۰۰ ۲۱۲,۱۰۰
۳ ماهه ۲۱۷,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ نقاشی جلد ایندر برد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۷۰۰ ۲۱۹,۱۰۰
۱ ماهه ۲۲۴,۴۰۰ ۲۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳۴,۲۰۰ ۲۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴۴,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب فانتزی آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۸,۰۰۰ ۲۰۲,۴۰۰
۱ ماهه ۲۰۷,۰۰۰ ۲۱۱,۶۰۰
۲ ماهه ۲۱۶,۰۰۰ ۲۲۰,۸۰۰
۳ ماهه ۲۲۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ سیمی طلقی آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۷۰۰ ۲۱۹,۱۰۰
۱ ماهه ۲۲۴,۴۰۰ ۲۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳۴,۲۰۰ ۲۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴۴,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۸۰ برگ سیمی طلقی آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۰,۶۰۰ ۳۱۷,۶۰۰
۱ ماهه ۳۲۴,۷۰۰ ۳۳۲,۱۰۰
۲ ماهه ۳۳۸,۸۰۰ ۳۴۶,۵۰۰
۳ ماهه ۳۵۳,۰۰۰ ۳۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب پن تن آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۷۰۰ ۲۱۹,۱۰۰
۱ ماهه ۲۲۴,۴۰۰ ۲۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳۴,۲۰۰ ۲۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴۴,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

دفتر ۱۰۰ برگ سیمی طلقی آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۹,۰۰۰ ۳۶۶,۹۰۰
۱ ماهه ۳۷۵,۳۰۰ ۳۸۳,۶۰۰
۲ ماهه ۳۹۱,۶۰۰ ۴۰۰,۳۰۰
۳ ماهه ۴۰۸,۰۰۰ ۴۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

دفترچه سیمی پلنر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۷۰۰ ۲۱۹,۱۰۰
۱ ماهه ۲۲۴,۴۰۰ ۲۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳۴,۲۰۰ ۲۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴۴,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

دفترچه یادداشت بزرگ طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۶۰۰ ۷۷,۴۰۰
۱ ماهه ۷۹,۱۰۰ ۸۰,۹۰۰
۲ ماهه ۸۲,۵۰۰ ۸۴,۴۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

دفترچه یادداشت فنر دوبل کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴,۰۰۰ ۴۵,۷۰۰
۱ ماهه ۴۶,۰۰۰ ۴۷,۸۰۰
۲ ماهه ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰
۳ ماهه ۵۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد
بالا