لیست قیمت کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی در پخش اسباب بازی برادران

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

جامدادی آماکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۰,۲۰۰ ۲۴۵,۵۰۰
۱ ماهه ۲۵۱,۱۰۰ ۲۵۶,۶۰۰
۲ ماهه ۲۶۲,۰۰۰ ۲۶۷,۸۰۰
۳ ماهه ۲۷۳,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کوله پشتی بزرگ ۲۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۱۳۶,۰۰۰ ۳,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۲۷۸,۰۰۰ ۳,۳۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۴۲۱,۰۰۰ ۳,۴۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۵۶۴,۰۰۰ ۳,۶۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی متوسط ۲۲۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۵۸,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۴۳,۰۰۰ ۱,۹۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۲۷,۰۰۰ ۲,۰۷۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

جامدادی ۳ زیپ کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۱,۹۰۰ ۵۰۲,۴۰۰
۱ ماهه ۵۱۴,۲۰۰ ۵۲۵,۳۰۰
۲ ماهه ۵۳۶,۶۰۰ ۵۴۸,۱۰۰
۳ ماهه ۵۵۹,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

جامدادی ۲ زیپ کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۹,۷۰۰ ۴۲۹,۴۰۰
۱ ماهه ۴۳۸,۸۰۰ ۴۴۸,۹۰۰
۲ ماهه ۴۵۷,۹۰۰ ۴۶۸,۴۰۰
۳ ماهه ۴۷۷,۰۰۰ ۴۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

کوله پشتی مدرسه شخصیتی کد ۱۰۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۵۲,۰۰۰ ۳,۳۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۴۸,۰۰۰ ۳,۶۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۶۹۶,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

جامدادی کلاه دار تک سلفون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۱,۹۰۰ ۵۰۲,۴۰۰
۱ ماهه ۵۱۴,۲۰۰ ۵۲۵,۳۰۰
۲ ماهه ۵۳۶,۶۰۰ ۵۴۸,۱۰۰
۳ ماهه ۵۵۹,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

جامدادی ۳ زیپ AM

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۴۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۹۷,۰۰۰ ۱,۲۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۴۷,۰۰۰ ۱,۲۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶ عدد

جامدادی ۳ زیپ فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۶,۰۰۰ ۴۰۴,۸۰۰
۱ ماهه ۴۱۴,۰۰۰ ۴۲۳,۲۰۰
۲ ماهه ۴۳۲,۰۰۰ ۴۴۱,۶۰۰
۳ ماهه ۴۵۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

جامدادی ۲ زیپ فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۶,۱۰۰ ۳۴۳,۲۰۰
۱ ماهه ۳۵۱,۴۰۰ ۳۵۸,۸۰۰
۲ ماهه ۳۶۶,۷۰۰ ۳۷۴,۴۰۰
۳ ماهه ۳۸۲,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

جامدادی تک زیپ فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۴,۰۰۰ ۲۶۹,۲۰۰
۱ ماهه ۲۷۶,۰۰۰ ۲۸۱,۵۰۰
۲ ماهه ۲۸۸,۰۰۰ ۲۹۳,۷۰۰
۳ ماهه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

کوله پشتی ۴ زیپ ۲۰۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۲۰,۰۰۰ ۳,۰۸۸,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۵۷,۰۰۰ ۳,۲۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۹۴,۰۰۰ ۳,۳۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۳۲,۰۰۰ ۳,۵۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا