قیمت عمده مداد ، مداد رنگی ، خودکار در پخش اسباب بازی برادران

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

مداد رنگی ۲۴ رنگ مقوا ام کیو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۳۱,۰۰۰ ۲,۰۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۲۳,۰۰۰ ۲,۱۷۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۱۵,۰۰۰ ۲,۲۶۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۰۸,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مداد رنگی ۳۶ رنگ مقوا ام کیو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۴۶,۰۰۰ ۳,۱۱۶,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۸۵,۰۰۰ ۳,۲۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۳۲۳,۰۰۰ ۳,۳۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۶۲,۰۰۰ ۳,۵۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

مداد رنگی ۴۸ رنگ مقوا ام کیو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۰۶۲,۰۰۰ ۴,۱۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۲۴۶,۰۰۰ ۴,۳۴۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۴۳۱,۰۰۰ ۴,۵۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۶۱۶,۰۰۰ ۴,۷۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مداد رنگی ۷۲ رنگ مقوا ام کیو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۰۹۰,۰۰۰ ۶,۲۲۸,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۳۶۷,۰۰۰ ۶,۵۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۶,۶۴۴,۰۰۰ ۶,۷۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۷,۰۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

اتود آمپولی ۰.۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۳,۶۰۰ ۱۶۷,۲۰۰
۱ ماهه ۱۷۱,۱۰۰ ۱۷۴,۸۰۰
۲ ماهه ۱۷۸,۵۰۰ ۱۸۲,۴۰۰
۳ ماهه ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۸۰ عدد

ماژیک پاستل قلمی ۴۱۴۰ لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۱۰۰ ۲۰۲,۴۰۰
۱ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۶۰۰
۲ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۰,۸۰۰
۳ ماهه ۲۲۴,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

ماژیک وایت برد آبی لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۸,۲۰۰ ۲۲۳,۵۰۰
۱ ماهه ۲۲۸,۱۰۰ ۲۳۳,۶۰۰
۲ ماهه ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۳,۸۰۰
۳ ماهه ۲۴۸,۰۰۰ ۲۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

مداد رنگی۲۴ رنگ فلز پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۷۸,۰۰۰ ۲,۵۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۶۴۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۷۰۳,۰۰۰ ۲,۷۶۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۸۱۶,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مداد رنگی ۳۶ رنگ فلز تخت پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۷۱۷,۰۰۰ ۳,۸۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۸۸۶,۰۰۰ ۳,۹۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۱۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۲۲۴,۰۰۰ ۴,۳۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

مداد رنگی ۳+۳۶ رنگ فلزی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۲۰,۰۰۰ ۲,۶۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۸۰۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۵۸,۰۰۰ ۲,۹۲۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۷۸,۰۰۰ ۳,۰۵۲,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

خودکار ژله ای مشکی ۲۱۲۰ ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۸,۷۰۰ ۱۵۲,۲۰۰
۱ ماهه ۱۵۵,۴۰۰ ۱۵۹,۱۰۰
۲ ماهه ۱۶۲,۲۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱۶۹,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰۰ عدد

خودکار قرمز ۲۱۱۲ ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۶۰۰ ۷۶,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹,۱۰۰ ۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۸۲,۵۰۰ ۸۳,۵۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰۰ عدد
بالا