تفنگ دیسک پرتاب کن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۱,۱۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
۱ چک ۵۵۵,۷۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۳ چک ۵۷۰,۳۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
۵ چک ۵۸۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۸ عدد

کلاش با لوازم روکارتی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۷۰۰ ۶۶۱,۳۰۰
۱ چک ۶۶۲,۱۰۰ ۶۷۹,۲۰۰
۳ چک ۶۷۹,۵۰۰ ۶۹۷,۱۰۰
۵ چک ۶۹۷,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

تفنگ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۰۹۱,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۹۳,۰۰۰ ۲,۱۴۷,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۴۸,۰۰۰ ۲,۲۰۴,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۰۴,۰۰۰ ۲,۲۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ست پلیس کلاش و کلت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸۸,۹۰۰ ۹۱۲,۰۰۰
۱ چک ۹۱۲,۹۰۰ ۹۳۶,۷۰۰
۳ چک ۹۳۶,۹۰۰ ۹۶۱,۳۰۰
۵ چک ۹۶۱,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

مجموعه کلاشینکف دوربین دار با آبپاش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۵,۹۰۰ ۸۹۸,۱۰۰
۱ چک ۸۹۹,۶۰۰ ۹۲۲,۴۰۰
۳ چک ۹۲۳,۳۰۰ ۹۴۶,۷۰۰
۵ چک ۹۴۷,۰۰۰ ۹۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

تفنگ blowgun

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۹۸,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۵۵,۰۰۰ ۲,۲۰۸,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۱۲,۰۰۰ ۲,۲۶۶,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۶۹,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

تفنگ Warrior X Hero

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۵۴,۰۰۰ ۴,۰۵۳,۰۰۰
۱ چک ۴,۰۶۱,۰۰۰ ۴,۱۶۲,۰۰۰
۳ چک ۴,۱۶۸,۰۰۰ ۴,۲۷۲,۰۰۰
۵ چک ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴,۳۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۰,۱۰۰ ۶۰۵,۸۰۰
۱ چک ۶۰۶,۱۰۰ ۶۲۲,۲۰۰
۳ چک ۶۲۲,۰۰۰ ۶۳۸,۶۰۰
۵ چک ۶۳۸,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

تفنگ crazy explosin

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۴,۹۶۶,۰۰۰
۱ چک ۴,۹۷۶,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
۳ چک ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۲۳۴,۰۰۰
۵ چک ۵,۲۳۸,۰۰۰ ۵,۳۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ Blast Super Gun

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۵,۲۹۶,۰۰۰
۱ چک ۵,۳۰۶,۰۰۰ ۵,۴۳۹,۰۰۰
۳ چک ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۵,۵۸۲,۰۰۰
۵ چک ۵,۵۸۶,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تفنگ رگباری Space Guns

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۴۴۰,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۱ چک ۱۲,۷۷۰,۰۰۰ ۱۳,۰۹۰,۰۰۰
۳ چک ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ ۱۳,۴۴۰,۰۰۰
۵ چک ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ۱۳,۷۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ نورافشان موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸۸,۰۰۰ ۹۱۰,۲۰۰
۱ چک ۹۱۲,۰۰۰ ۹۳۴,۸۰۰
۳ چک ۹۳۶,۰۰۰ ۹۵۹,۴۰۰
۵ چک ۹۶۰,۰۰۰ ۹۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا