قیمت عمده وسائل جنگی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

ست پلیس کوچولو پارسی تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۶,۵۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸۲,۳۰۰ ۱۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱۸۸,۱۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

تفنگ بادی توپ پران واندیس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۳,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

دایناسور تفنگی وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹,۱۰۰ ۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۵۰,۷۰۰ ۵۱,۷۰۰
۲ ماهه ۵۲,۳۰۰ ۵۳,۳۰۰
۳ ماهه ۵۴,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد

کلت تیر پرتابی سلفونی به پک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۸,۴۰۰ ۳۱۵,۷۰۰
۱ ماهه ۳۱۸,۶۰۰ ۳۲۶,۱۰۰
۲ ماهه ۳۲۸,۸۰۰ ۳۳۶,۵۰۰
۳ ماهه ۳۳۹,۰۰۰ ۳۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۹ عدد

تیر اسفنجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷,۳۰۰ ۸۹,۱۰۰
۱ ماهه ۹۰,۲۰۰ ۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۹۳,۱۰۰ ۹۵,۰۰۰
۳ ماهه ۹۶,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۶ عدد

تفنگ توپ پرتابی و بولینگ روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۹,۶۰۰ ۵۷۳,۳۰۰
۱ ماهه ۵۷۸,۱۰۰ ۵۹۲,۲۰۰
۲ ماهه ۵۹۶,۵۰۰ ۶۱۱,۱۰۰
۳ ماهه ۶۱۵,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ چرخ دنده ای موزیکال چراغدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۹۷,۰۰۰ ۱,۲۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۷,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۳۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۶,۰۰۰ ۱,۳۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

کلاش روکارتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۶,۰۰۰ ۵۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۵۹۵,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۶۱۴,۰۰۰ ۶۳۰,۵۰۰
۳ ماهه ۶۳۳,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کمان حرفه ای کامپوند آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۱,۰۰۰ ۱,۴۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۴۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۰۲,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ماشین دایناسور تبدیل شونده دودزا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۴۴۹,۰۰۰ ۴,۵۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۹۶,۰۰۰ ۴,۶۸۱,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۸۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۹۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

تفنگ با هواپیما چراغ دار وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۴۲,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۱۸,۰۰۰ ۱,۲۴۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

شمشیر موزیکال چراغدار وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۵,۱۰۰ ۵۶۴,۲۰۰
۱ ماهه ۵۷۳,۴۰۰ ۵۸۲,۸۰۰
۲ ماهه ۵۹۱,۷۰۰ ۶۰۱,۴۰۰
۳ ماهه ۶۱۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد
بالا