فروش عمده عروسک ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

عروسک باربی مفصلی با بچه (توپر)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۷۱,۰۰۰ ۲,۱۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۳۹,۰۰۰ ۲,۱۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۲۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۲,۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک اسب تک شاخ آبی لایت (سایز سه)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۱,۶۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۵۳,۰۰۰ ۱,۷۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۰۸,۰۰۰ ۱,۸۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک با چرخ بستنی موزیکال وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۳۸,۰۰۰ ۲,۲۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۲,۳۶۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۸۶,۰۰۰ ۲,۴۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

عروسک اسب تک شاخ سبز (سایز سه)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۱,۶۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۵۳,۰۰۰ ۱,۷۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۰۸,۰۰۰ ۱,۸۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک خرس ۱ متری طوسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۷۰۱,۰۰۰ ۴,۸۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۸۵۶,۰۰۰ ۴,۹۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۱۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۱۶۶,۰۰۰ ۵,۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳ عدد

عروسک دختر رها صورتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۴۶,۰۰۰ ۱,۷۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۰۳,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۱,۹۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک باربی خانواده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۸۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۸۷,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۴۶,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

باربی فروزن با بچه وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۵,۰۰۰ ۴۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۴۹۰,۶۰۰ ۴۹۸,۲۰۰
۲ ماهه ۵۰۶,۳۰۰ ۵۱۴,۱۰۰
۳ ماهه ۵۲۲,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

خرس نانان اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۰,۸۰۰ ۸۷۱,۷۰۰
۱ ماهه ۸۷۸,۹۰۰ ۹۰۰,۵۰۰
۲ ماهه ۹۰۶,۹۰۰ ۹۲۹,۲۰۰
۳ ماهه ۹۳۵,۰۰۰ ۹۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک دختر پرنسس اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۴۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۰۱,۰۰۰ ۱,۵۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک دختر رها سبز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۴۶,۰۰۰ ۱,۷۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۰۳,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۱,۹۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک خرس صورتی اورجینال نیم متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۴۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۲۸,۰۰۰ ۲,۴۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۰۵,۰۰۰ ۲,۵۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۲,۶۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا