لیست قیمت ورزش های کودکانه در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

تیر دروازه اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۳۷,۰۰۰ ۱,۴۷۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۶۳,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

توپ دسته دار ۳۲۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۵,۴۰۰ ۹۵۶,۵۰۰
۱ ماهه ۹۷۷,۹۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۴۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۳,۰۰۰ ۱,۰۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

تخته اسکیت کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۳,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۳,۰۰۰ ۱,۲۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۴,۰۰۰ ۱,۲۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تیر دروازه بارسلونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۶۱,۰۰۰ ۱,۴۹۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۲۸,۰۰۰ ۱,۵۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۹۴,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۶۱,۰۰۰ ۱,۶۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کفش اسکیت آموزشی با لوازم ایمنی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۶۸,۰۰۰ ۳,۹۵۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۴,۱۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۳۹۶,۰۰۰ ۴,۴۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

بسکتبال جعبه ای پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۶,۹۰۰ ۷۱۲,۸۰۰
۱ ماهه ۷۲۸,۶۰۰ ۷۴۵,۲۰۰
۲ ماهه ۷۶۰,۳۰۰ ۷۷۷,۶۰۰
۳ ماهه ۷۹۲,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

بسکتبال پایه دار پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۲,۰۰۰ ۱,۵۶۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۰۲,۰۰۰ ۱,۶۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۷۲,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۴۲,۰۰۰ ۱,۷۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

اسکیت برد سایز ۱ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۳۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۸,۰۰۰ ۱,۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

بولینگ جعبه ای دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۷,۱۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۱۱,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد

بیلیارد بن تن رو کارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۹,۴۰۰ ۵۵۱,۷۰۰
۱ ماهه ۵۶۳,۹۰۰ ۵۷۶,۸۰۰
۲ ماهه ۵۸۸,۴۰۰ ۶۰۱,۹۰۰
۳ ماهه ۶۱۳,۰۰۰ ۶۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۶ عدد

اسکیت برد بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۹۵,۰۰۰ ۲,۲۴۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۴۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۲,۵۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

چسبونک طرح دار آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۵,۹۰۰ ۳۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۲۰۰ ۳۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۳۴۴,۶۰۰ ۳۵۲,۳۰۰
۳ ماهه ۳۵۹,۰۰۰ ۳۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۰ عدد
بالا