قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

میز تحریر ۵۰ * ۷۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۴۵,۰۰۰ ۳,۲۴۵,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۳۵۲,۰۰۰ ۳,۳۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۳,۴۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۵۶۷,۰۰۰ ۳,۵۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

ارگ کلبه وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۴,۴۰۰ ۸۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۸۴۱,۳۰۰ ۸۵۶,۳۰۰
۲ ماهه ۸۶۸,۱۰۰ ۸۸۳,۶۰۰
۳ ماهه ۸۹۵,۰۰۰ ۹۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

ارگ موزیکال حیوانات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۵۹,۰۰۰ ۳,۰۱۳,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۵۶,۰۰۰ ۳,۱۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۵۴,۰۰۰ ۳,۲۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۵۲,۰۰۰ ۳,۳۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ماربل شوت وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۶,۸۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۴۴,۲۰۰ ۵۵۲,۷۰۰
۲ ماهه ۵۶۱,۶۰۰ ۵۷۰,۳۰۰
۳ ماهه ۵۷۹,۰۰۰ ۵۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

ماشین شاسی عقب کش ۶ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۷۴,۰۰۰ ۱,۳۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۶۴,۰۰۰ ۱,۴۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

توپ پینگ پنگ سه ستاره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲,۸۰۰ ۷۳,۷۰۰
۱ ماهه ۷۵,۲۰۰ ۷۶,۱۰۰
۲ ماهه ۷۷,۶۰۰ ۷۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

ارگ با میکروفن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۲۱۵,۰۰۰ ۴,۲۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۳۵۴,۰۰۰ ۴,۴۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۴۹۳,۰۰۰ ۴,۵۶۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۶۳۲,۰۰۰ ۴,۷۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

جاکلیدی یونیکورن سیلیکونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۵,۶۰۰ ۱۸۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۹۱,۷۰۰ ۱۹۵,۵۰۰
۲ ماهه ۱۹۷,۸۰۰ ۲۰۱,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

ماشین راهسازی موزیکال ۳D

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۱,۵۶۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۵,۰۰۰ ۱,۶۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۳۶,۰۰۰ ۱,۶۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۷,۰۰۰ ۱,۷۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

دایناسور تیر پرتابی موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۷۴۲,۰۰۰ ۴,۸۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۸۹۸,۰۰۰ ۴,۹۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۰۵۴,۰۰۰ ۵,۱۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۲۱۱,۰۰۰ ۵,۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بوگاتی قدرتی وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۱,۶۰۰ ۷۴۴,۳۰۰
۱ ماهه ۷۵۵,۷۰۰ ۷۶۸,۹۰۰
۲ ماهه ۷۷۹,۸۰۰ ۷۹۳,۴۰۰
۳ ماهه ۸۰۴,۰۰۰ ۸۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

جامدادی سراج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۱۰۰ ۲۰۶,۵۰۰
۱ ماهه ۲۰۷,۷۰۰ ۲۱۳,۳۰۰
۲ ماهه ۲۱۴,۳۰۰ ۲۲۰,۱۰۰
۳ ماهه ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد
بالا