فروش عمده قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

قمقمه دمنوش یخی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸۴,۹۰۰ ۸۰۲,۵۰۰
۱ ماهه ۸۲۰,۶۰۰ ۸۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۸۵۶,۳۰۰ ۸۷۵,۵۰۰
۳ ماهه ۸۹۲,۰۰۰ ۹۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه شفاف طرح کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱۷۹,۴۰۰ ۱۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۲ عدد

قمقمه پوپک مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۷۰۰ ۱۸۲,۱۰۰
۱ ماهه ۱۸۵,۸۰۰ ۱۹۰,۴۰۰
۲ ماهه ۱۹۳,۹۰۰ ۱۹۸,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۲,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه روناک مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۱ ماهه ۱۷۵,۷۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۲ ماهه ۱۸۳,۳۰۰ ۱۸۷,۲۰۰
۳ ماهه ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه پلی کربنات ۶۰۰ میل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۷,۲۰۰ ۵۰۸,۶۰۰
۱ ماهه ۵۱۹,۸۰۰ ۵۳۱,۷۰۰
۲ ماهه ۵۴۲,۴۰۰ ۵۵۴,۸۰۰
۳ ماهه ۵۶۵,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه نی دار d۱ - ۴۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۷,۱۰۰ ۶۵۱,۲۰۰
۱ ماهه ۶۶۶,۰۰۰ ۶۸۰,۸۰۰
۲ ماهه ۶۹۵,۰۰۰ ۷۱۰,۴۰۰
۳ ماهه ۷۲۴,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه ۲ قفل حامد پلاست ۳۰۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۶,۵۰۰ ۳۰۳,۶۰۰
۱ ماهه ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۷,۴۰۰
۲ ماهه ۳۲۳,۵۰۰ ۳۳۱,۲۰۰
۳ ماهه ۳۳۷,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه کتابی پوما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۶,۵۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۸,۷۰۰
۲ ماهه ۲۰۳,۵۰۰ ۲۰۷,۳۰۰
۳ ماهه ۲۱۲,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

قمقمه ورزشی جاینت ( GIANT )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۳,۱۰۰ ۴۹۴,۵۰۰
۱ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۳۹,۵۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

قمقمه شیکر مات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۹,۱۰۰ ۲۲۴,۴۰۰
۱ ماهه ۲۲۹,۰۰۰ ۲۳۴,۶۰۰
۲ ماهه ۲۳۹,۰۰۰ ۲۴۴,۸۰۰
۳ ماهه ۲۴۹,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

قمقمه عینکی جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۹,۶۰۰ ۱۵۳,۱۰۰
۱ ماهه ۱۵۶,۴۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶۳,۲۰۰ ۱۶۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

قمقمه حامی ۱۰۰۰ سی سی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۶,۸۰۰ ۱۸۰,۴۰۰
۱ ماهه ۱۸۴,۹۰۰ ۱۸۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۹۲,۹۰۰ ۱۹۶,۸۰۰
۳ ماهه ۲۰۱,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا