قیمت عمده وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

کاتر کامیونی آتش نشانی ۴ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۸,۰۰۰ ۹۵۹,۲۰۰
۱ ماهه ۹۸۰,۷۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کاتر کامیونی آتش نشانی ۲ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۴,۳۰۰ ۴۸۴,۸۰۰
۱ ماهه ۴۹۵,۸۰۰ ۵۰۶,۹۰۰
۲ ماهه ۵۱۷,۴۰۰ ۵۲۸,۹۰۰
۳ ماهه ۵۳۹,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تراکتور فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۴,۶۰۰ ۸۱۲,۲۰۰
۱ ماهه ۸۳۰,۷۰۰ ۸۴۹,۱۰۰
۲ ماهه ۸۶۶,۸۰۰ ۸۸۶,۰۰۰
۳ ماهه ۹۰۳,۰۰۰ ۹۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

شاسی بلند ساده توری پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۴,۰۰۰ ۱,۰۲۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۱۲۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۴۱,۰۰۰ ۱,۱۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

وانت شاسی ساده توری پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵۸,۳۰۰ ۹۸۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۸۹,۰۰۰ ۱,۱۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

پژو ۲۰۶ زیرگردان درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۹۱,۰۰۰ ۱,۹۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۷۷,۰۰۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۶۳,۰۰۰ ۲,۱۰۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۲,۱۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست فرودگاه تورنتو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۷,۸۰۰ ۷۱۵,۴۰۰
۱ ماهه ۷۲۹,۵۰۰ ۷۴۷,۹۰۰
۲ ماهه ۷۶۱,۲۰۰ ۷۸۰,۴۰۰
۳ ماهه ۷۹۳,۰۰۰ ۸۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

ماشین دومینو ۶۰ قطعه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۸۱,۰۰۰ ۴,۲۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۳۷۱,۰۰۰ ۴,۴۷۱,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۵۶۱,۰۰۰ ۴,۶۶۵,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۵۲,۰۰۰ ۴,۸۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قطار با ایستگاه باطری قلمی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۵۳۹,۰۰۰ ۲,۶۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۶۵۵,۰۰۰ ۲,۷۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۷۷۰,۰۰۰ ۲,۸۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۹۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قطار قرمز اسپادان (باطری قلمی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۳۳,۰۰۰ ۲,۲۸۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۳۴,۰۰۰ ۲,۳۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۳۶,۰۰۰ ۲,۴۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۳۸,۰۰۰ ۲,۶۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین پلیس قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۵,۶۰۰ ۱,۰۰۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

تراکتور فلزی موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۷,۰۰۰ ۱,۱۸۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۰۹,۰۰۰ ۱,۲۳۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۶۲,۰۰۰ ۱,۲۹۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۵,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد
بالا