لیست قیمت فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

فیگور فوتبالیست ها TRITI

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۸,۳۰۰ ۸۶۷,۶۰۰
۱ ماهه ۸۸۶,۸۰۰ ۹۰۷,۱۰۰
۲ ماهه ۹۲۵,۴۰۰ ۹۴۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۶۴,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

جوجه کوکی سایز ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۹,۴۰۰ ۲۱۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۱۸,۹۰۰ ۲۲۳,۵۰۰
۲ ماهه ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۳,۲۰۰
۳ ماهه ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

دایناسور تبدیل شونده درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۹,۸۰۰ ۳۹۹,۵۰۰
۱ ماهه ۴۰۷,۵۰۰ ۴۱۷,۶۰۰
۲ ماهه ۴۲۵,۲۰۰ ۴۳۵,۸۰۰
۳ ماهه ۴۴۳,۰۰۰ ۴۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۸ عدد

خرچنگ موزیکال چرخ دنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۷۴,۰۰۰ ۲,۰۱۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۶۴,۰۰۰ ۲,۱۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۵۴,۰۰۰ ۲,۲۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۴۴,۰۰۰ ۲,۲۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیگور لاک پشت نینجا موتور سوار سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۵,۲۰۰ ۶۸۲,۰۰۰
۱ ماهه ۶۹۵,۵۰۰ ۷۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۷۲۵,۷۰۰ ۷۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

فیگور لاک پشت نینجا آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۵,۴۰۰
۱ ماهه ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۵,۶۰۰ ۱۸۰,۴۰۰
۳ ماهه ۱۸۳,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دایناسور تیرکس مفصلی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۷۱,۰۰۰ ۱,۸۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۵۱,۰۰۰ ۱,۸۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۳۲,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۱۳,۰۰۰ ۲,۰۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

ست سرباز ۶ عددی وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۸,۸۰۰ ۶۵۳,۸۰۰
۱ ماهه ۶۶۷,۹۰۰ ۶۸۳,۵۰۰
۲ ماهه ۶۹۶,۹۰۰ ۷۱۳,۲۰۰
۳ ماهه ۷۲۶,۰۰۰ ۷۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شیر کوکی نشکن اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۶,۶۰۰ ۳۸۵,۴۰۰
۱ ماهه ۳۹۳,۷۰۰ ۴۰۲,۹۰۰
۲ ماهه ۴۱۰,۸۰۰ ۴۲۰,۴۰۰
۳ ماهه ۴۲۸,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

آهو کوکی نشکن اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۶,۶۰۰ ۳۸۵,۴۰۰
۱ ماهه ۳۹۳,۷۰۰ ۴۰۲,۹۰۰
۲ ماهه ۴۱۰,۸۰۰ ۴۲۰,۴۰۰
۳ ماهه ۴۲۸,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

جغد کوکی نشکن اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۶,۶۰۰ ۳۸۵,۴۰۰
۱ ماهه ۳۹۳,۷۰۰ ۴۰۲,۹۰۰
۲ ماهه ۴۱۰,۸۰۰ ۴۲۰,۴۰۰
۳ ماهه ۴۲۸,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

سگ کوکی نشکن اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۶,۶۰۰ ۳۸۵,۴۰۰
۱ ماهه ۳۹۳,۷۰۰ ۴۰۲,۹۰۰
۲ ماهه ۴۱۰,۸۰۰ ۴۲۰,۴۰۰
۳ ماهه ۴۲۸,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا