تریلر وغلتک تسما

تریلر وغلتک تسما

غلتک مستحکم با قابلیت صاف کننده ی خاک

 

 

 

بالا