• ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

پایه چسب کریستالی ۱۹۲۰ خیام

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۰۰۰ ۲۷۹,۳۰۰
۱ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۸,۵۰۰
۲ ماهه ۲۹۱,۰۰۰ ۲۹۷,۷۰۰
۳ ماهه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

چسب برق مشکی نسوز ۱۰ یارد الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۶۰۰ ۱۰۷,۳۰۰
۱ ماهه ۱۰۸,۱۰۰ ۱۱۰,۹۰۰
۲ ماهه ۱۱۱,۵۰۰ ۱۱۴,۴۰۰
۳ ماهه ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

مداد اتود فلزی ۰.۷ مدل ۸۷۵۸ الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۶,۵۰۰ ۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۹,۷۰۰
۲ ماهه ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۷,۳۰۰
۳ ماهه ۲۴۹,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

تفنگ چسب حرارتی کوچک کلید دار الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۶,۴۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۱۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

مداد قرمز ممتاز الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰,۹۰۰ ۶۲,۷۰۰
۱ ماهه ۶۲,۹۰۰ ۶۴,۸۰۰
۲ ماهه ۶۴,۹۰۰ ۶۶,۹۰۰
۳ ماهه ۶۷,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

مداد مشکی پاک کن دار الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹,۱۰۰ ۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۶۱,۱۰۰ ۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۶۳,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
۳ ماهه ۶۵,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۵۲ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ ممتاز الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۷,۱۰۰ ۷۶۵,۳۰۰
۱ ماهه ۷۷۱,۷۰۰ ۷۹۰,۵۰۰
۲ ماهه ۷۹۶,۳۰۰ ۸۱۵,۷۰۰
۳ ماهه ۸۲۱,۰۰۰ ۸۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

دستگاه چسب کش ممتاز الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴۵,۴۰۰ ۹۶۸,۲۰۰
۱ ماهه ۹۷۶,۶۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

تراش فانتزی سیلیکونی الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۵,۶۰۰ ۲۰۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۱۰۰ ۲۰۶,۸۰۰
۲ ماهه ۲۰۸,۵۰۰ ۲۱۳,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۸۴ عدد

ماژیک پرمننت سر تخت جور الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸,۲۰۰ ۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۸۰,۸۰۰ ۸۲,۷۰۰
۲ ماهه ۸۳,۴۰۰ ۸۵,۳۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

ماژیک وایت برد سر گرد جور الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۰۰۰ ۹۲,۸۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۵,۸۰۰
۲ ماهه ۹۷,۰۰۰ ۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

پاک کن فانتزی جور اشکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰
۱ ماهه ۷۲,۳۰۰ ۷۴,۲۰۰
۲ ماهه ۷۴,۶۰۰ ۷۶,۶۰۰
۳ ماهه ۷۷,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۸۸ عدد
بالا