میکسر کنترلی huina

میکسر کنترلی huina

میکسر کنترلی huina با باطری لیتیومی

 

 

 

بالا