ماشین فلزی نظامی مدل ۲۳a

ماشین فلزی نظامی مدل ۲۳a

ماشین فلزی نظامی مدل ۲۳a شاسی بلند در سه رنگ مختلف و باتری سکه ای

 

 

 

بالا