شطرنج فدراسیون بتا

شطرنج فدراسیون بتا

شطرنج فدراسیون بتا با پارچه درجه یک و مهره های خاص مخصوص تقویت دقت و تمرکز

 

 

 

بالا