قیمت عمده دومینو، لگوها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

لگو کیفی کوچک پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۰۳,۰۰۰ ۱,۳۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۰۹,۰۰۰ ۱,۴۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو کیفی آجری بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۷۶,۰۰۰ ۵,۳۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۳۱۶,۰۰۰ ۵,۴۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۴۵۶,۰۰۰ ۵,۵۹۷,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۵۹۶,۰۰۰ ۵,۷۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

لگو باکس شفاف پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۹۳,۰۰۰ ۱,۶۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۳۶,۰۰۰ ۱,۶۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۷۹,۰۰۰ ۱,۷۲۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۲۳,۰۰۰ ۱,۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

دومینو حرفه ای ۲۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۴,۵۰۰ ۸۱۴,۹۰۰
۱ ماهه ۸۱۶,۰۰۰ ۸۳۶,۹۰۰
۲ ماهه ۸۳۷,۵۰۰ ۸۵۸,۹۰۰
۳ ماهه ۸۵۹,۰۰۰ ۸۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ساختنی های حرکتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۵۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۷۸,۰۰۰ ۲,۶۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۷۱۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۷۱۴,۰۰۰ ۲,۷۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

لگو غول دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۳۰۰ ۲۰۲,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۷,۶۰۰ ۲۰۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دومینو ۲۰۰ دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۸,۳۰۰ ۵۵۲,۲۰۰
۱ ماهه ۵۵۲,۹۰۰ ۵۶۷,۱۰۰
۲ ماهه ۵۶۷,۴۰۰ ۵۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۲,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو ماشینهای راهسازی ۲۲ مدل آوا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۰۴,۰۰۰ ۲,۴۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۶۹,۰۰۰ ۲,۵۳۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۳۴,۰۰۰ ۲,۵۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۹۹,۰۰۰ ۲,۶۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو ماشین رالی ۱۴ مدل آوا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۸۹,۰۰۰ ۲,۳۴۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۵۱,۰۰۰ ۲,۴۱۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۴۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۷۵,۰۰۰ ۲,۵۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو هواپیما ۶ مدل آوا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۲۲,۰۰۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۸۰,۰۰۰ ۲,۲۳۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۲۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو سطلی ۸۰ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۱,۱۰۰ ۷۷۰,۵۰۰
۱ ماهه ۷۷۱,۴۰۰ ۷۹۱,۳۰۰
۲ ماهه ۷۹۱,۷۰۰ ۸۱۲,۱۰۰
۳ ماهه ۸۱۲,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

لگو سطلی ۴۸ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۱,۷۰۰ ۴۸۴,۷۰۰
۱ ماهه ۴۸۴,۵۰۰ ۴۹۷,۸۰۰
۲ ماهه ۴۹۷,۲۰۰ ۵۱۰,۹۰۰
۳ ماهه ۵۱۰,۰۰۰ ۵۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد
بالا