فروش عمده عروسک ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

عروسک اسکویید گیم ( سپیده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۵,۱۰۰
۱ ماهه ۴۵۶,۰۰۰ ۴۶۷,۴۰۰
۲ ماهه ۴۶۸,۰۰۰ ۴۷۹,۷۰۰
۳ ماهه ۴۸۰,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

عروسک هوشمند سایز ۲۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۷۱۷,۰۰۰ ۴,۸۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۴,۹۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۹۷۲,۰۰۰ ۵,۰۹۷,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۲۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کریر و عروسک سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۲۰۰ ۱۸۶,۸۰۰
۱ ماهه ۱۸۷,۱۰۰ ۱۹۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

عروسک انگشتی خانواده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۱۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۶۴,۱۰۰ ۲۷۱,۷۰۰
۲ ماهه ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۸۰۰
۳ ماهه ۲۷۸,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

عروسک خواب تمام گوشتی ۱۷۰APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۶۴,۰۰۰ ۱,۷۰۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۰۸,۰۰۰ ۱,۷۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۵۲,۰۰۰ ۱,۷۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک ایستاده موزیکال بزرگ APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۳۱۳,۰۰۰ ۳,۳۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۴۰۲,۰۰۰ ۳,۴۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۴۹۲,۰۰۰ ۳,۵۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۵۸۲,۰۰۰ ۳,۶۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک تمام گوشتی با لباس شادی (جدید)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۰۱,۰۰۰ ۲,۷۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۷۴,۰۰۰ ۲,۸۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۹۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۹۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست آرایشی پرنسس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۰۸,۰۰۰ ۲,۶۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۶۷۹,۰۰۰ ۲,۷۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۷۴۹,۰۰۰ ۲,۸۱۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۸۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

عروسک LOL ( DANCE )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۷,۰۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۲۸,۰۰۰ ۱,۲۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

عروسک باربی با وسایل و پاپی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۹۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۰۷,۰۰۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۸۳,۰۰۰ ۳,۰۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۳,۱۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

پرنسس دنسر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۹۹,۰۰۰ ۲,۸۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۷۴,۰۰۰ ۲,۹۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۲۶,۰۰۰ ۳,۱۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

عروسک های خانواده باربی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۶۲,۰۰۰ ۴,۲۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴,۳۸۲,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۸۷,۰۰۰ ۴,۴۹۷,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۶۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا