فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

قلعه ساحلی متوسط درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۲,۶۰۰ ۶۹۴,۳۰۰
۱ چک ۶۹۲,۷۰۰ ۷۲۵,۸۰۰
۳ چک ۷۲۲,۸۰۰ ۷۵۷,۴۰۰
۵ چک ۷۵۳,۰۰۰ ۷۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

موتور هارلی triti

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۴,۰۰۰ ۸۵۳,۶۰۰
۱ چک ۸۵۱,۰۰۰ ۸۹۲,۴۰۰
۳ چک ۸۸۸,۰۰۰ ۹۳۱,۲۰۰
۵ چک ۹۲۵,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تیز چین بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۴,۵۰۰ ۵۱۴,۸۰۰
۱ چک ۵۱۷,۰۰۰ ۵۳۸,۲۰۰
۳ چک ۵۳۹,۵۰۰ ۵۶۱,۶۰۰
۵ چک ۵۶۲,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

حباب ساز تفنگی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۸,۴۰۰ ۶۲۷,۴۰۰
۱ چک ۶۲۵,۶۰۰ ۶۵۵,۹۰۰
۳ چک ۶۵۲,۸۰۰ ۶۸۴,۴۰۰
۵ چک ۶۸۰,۰۰۰ ۷۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

هایلایتر کهکشان ۶ عددی ( آنجل )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۱۰۰ ۶۷۵,۸۰۰
۱ چک ۶۷۳,۴۰۰ ۷۰۶,۵۰۰
۳ چک ۷۰۲,۷۰۰ ۷۳۷,۲۰۰
۵ چک ۷۳۲,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

هایلایتر هویج ۶ عددی ( آنجل )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۱۰۰ ۶۷۵,۸۰۰
۱ چک ۶۷۳,۴۰۰ ۷۰۶,۵۰۰
۳ چک ۷۰۲,۷۰۰ ۷۳۷,۲۰۰
۵ چک ۷۳۲,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

فرغون باغبان کوچولو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۱,۷۰۰ ۸۰۷,۸۰۰
۱ چک ۸۰۶,۸۰۰ ۸۴۴,۵۰۰
۳ چک ۸۴۱,۹۰۰ ۸۸۱,۲۰۰
۵ چک ۸۷۷,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

قلعه ساحلی کوچک درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۸,۹۰۰ ۵۲۲,۷۰۰
۱ چک ۵۲۱,۶۰۰ ۵۴۶,۴۰۰
۳ چک ۵۴۴,۳۰۰ ۵۷۰,۲۰۰
۵ چک ۵۶۷,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دفتر ۱۰۰ برگ جلد سخت فانتزی آپادانا کد ۳۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۴,۴۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
۱ چک ۵۴۸,۳۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
۳ چک ۵۷۲,۱۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۵ چک ۵۹۶,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

قمقمه ورزشی جاینت ( GIANT )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۸,۴۰۰ ۵۰۹,۵۰۰
۱ چک ۵۱۰,۶۰۰ ۵۳۲,۶۰۰
۳ چک ۵۳۲,۸۰۰ ۵۵۵,۸۰۰
۵ چک ۵۵۵,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

دفتر جلد سخت کلاسیک آپادانا کد ۳۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۴,۴۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
۱ چک ۵۴۸,۳۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
۳ چک ۵۷۲,۱۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۵ چک ۵۹۶,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ آرتلاین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۷,۲۰۰ ۷۵۴,۱۰۰
۱ چک ۷۴۹,۸۰۰ ۷۸۸,۴۰۰
۳ چک ۷۸۲,۴۰۰ ۸۲۲,۷۰۰
۵ چک ۸۱۵,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا