قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

ماشین پلیس فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶۱,۱۰۰ ۸۷۸,۷۰۰
۱ ماهه ۸۸۴,۴۰۰ ۹۰۲,۵۰۰
۲ ماهه ۹۰۷,۷۰۰ ۹۲۶,۲۰۰
۳ ماهه ۹۳۱,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

تبلت ۸.۵ اینچ رنگی پاندا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۱,۵۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۷۴۱,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
۲ ماهه ۷۶۰,۵۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۷۸۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

نیسان درب بسته تانکر دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۵,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹۶,۱۰۰ ۸۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۸۱۷,۰۰۰ ۸۳۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۳۸,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان درب بسته بدون باربند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۹,۸۰۰ ۷۴۸,۳۰۰
۱ ماهه ۷۴۹,۵۰۰ ۷۶۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۶۹,۲۰۰ ۷۸۸,۷۰۰
۳ ماهه ۷۸۹,۰۰۰ ۸۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

تریلی کمپرسی کلاه دار ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۶,۳۰۰ ۴۸۸,۴۰۰
۱ ماهه ۴۸۹,۲۰۰ ۵۰۱,۶۰۰
۲ ماهه ۵۰۲,۱۰۰ ۵۱۴,۸۰۰
۳ ماهه ۵۱۵,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لانچر کهکشان تک هوایی رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۹,۴۰۰ ۷۷۷,۹۰۰
۱ ماهه ۷۷۹,۹۰۰ ۷۹۸,۹۰۰
۲ ماهه ۸۰۰,۴۰۰ ۸۱۹,۹۰۰
۳ ماهه ۸۲۱,۰۰۰ ۸۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

فشفشه سرد مدادی ( بسته ۶ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۴,۵۰۰ ۴۸۶,۵۰۰
۱ ماهه ۴۸۷,۳۰۰ ۴۹۹,۷۰۰
۲ ماهه ۵۰۰,۱۰۰ ۵۱۲,۸۰۰
۳ ماهه ۵۱۳,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

لندرور پلیس تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۵,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹۶,۱۰۰ ۸۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۸۱۷,۰۰۰ ۸۳۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۳۸,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک گربه اورجینال هولی تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۷,۱۰۰ ۶۹۳,۷۰۰
۱ ماهه ۶۹۵,۴۰۰ ۷۱۲,۵۰۰
۲ ماهه ۷۱۳,۷۰۰ ۷۳۱,۲۰۰
۳ ماهه ۷۳۲,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک اختاپوس مودی اورجینال هولی تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۶,۰۰۰ ۶۸۲,۶۰۰
۱ ماهه ۶۸۴,۰۰۰ ۷۰۱,۱۰۰
۲ ماهه ۷۰۲,۰۰۰ ۷۱۹,۵۰۰
۳ ماهه ۷۲۰,۰۰۰ ۷۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

آبشار رنگی سوز سهند ۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۱,۴۰۰ ۶۲۷,۱۰۰
۱ ماهه ۶۲۷,۹۰۰ ۶۴۴,۱۰۰
۲ ماهه ۶۴۴,۴۰۰ ۶۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۶۶۱,۰۰۰ ۶۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

فشفشه روی کیک ( سایز ۲ ) ( بسته ۵ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۱,۳۰۰ ۵۱۳,۳۰۰
۱ ماهه ۵۱۴,۹۰۰ ۵۲۷,۲۰۰
۲ ماهه ۵۲۸,۴۰۰ ۵۴۱,۱۰۰
۳ ماهه ۵۴۲,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد
بالا