فروش عمده فکری، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

روبیک مجیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۹,۳۰۰ ۲۸۵,۸۰۰
۱ ماهه ۲۸۶,۹۰۰ ۲۹۳,۵۰۰
۲ ماهه ۲۹۴,۴۰۰ ۳۰۱,۲۰۰
۳ ماهه ۳۰۲,۰۰۰ ۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

تخته وایت برد فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۷,۵۰۰ ۲۸۴,۹۰۰
۱ ماهه ۲۸۵,۰۰۰ ۲۹۲,۶۰۰
۲ ماهه ۲۹۲,۵۰۰ ۳۰۰,۳۰۰
۳ ماهه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

درست چین ۵ نفره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲۳,۱۰۰ ۹۴۶,۲۰۰
۱ ماهه ۹۴۸,۱۰۰ ۹۷۱,۸۰۰
۲ ماهه ۹۷۳,۰۰۰ ۹۹۷,۴۰۰
۳ ماهه ۹۹۸,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج کیفی کوچک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۹,۸۰۰ ۳۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳۶۹,۵۰۰ ۳۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳۷۹,۲۰۰ ۳۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳۸۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

۲۴ بازی بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰۵,۶۰۰ ۸۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۸۲۷,۴۰۰ ۸۴۸,۳۰۰
۲ ماهه ۸۴۹,۲۰۰ ۸۷۰,۶۰۰
۳ ماهه ۸۷۱,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آتش نشان هوشمند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۰۳,۰۰۰ ۲,۷۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۷۶,۰۰۰ ۲,۸۴۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۴۹,۰۰۰ ۲,۹۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۲۳,۰۰۰ ۲,۹۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

شطرنج جعبه ای آریانا درشت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۱۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۶۴,۱۰۰ ۲۷۱,۷۰۰
۲ ماهه ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۸۰۰
۳ ماهه ۲۷۸,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

زنگ چین اسپادان تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۴,۰۰۰ ۸۳۵,۲۰۰
۱ ماهه ۸۳۶,۰۰۰ ۸۵۷,۸۰۰
۲ ماهه ۸۵۸,۰۰۰ ۸۸۰,۴۰۰
۳ ماهه ۸۸۰,۰۰۰ ۹۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

۲۲ بازی دانش و سرگرمی کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۰,۴۰۰ ۸۴۱,۷۰۰
۱ ماهه ۸۴۲,۶۰۰ ۸۶۴,۵۰۰
۲ ماهه ۸۶۴,۸۰۰ ۸۸۷,۲۰۰
۳ ماهه ۸۸۷,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲۰,۳۰۰ ۹۴۲,۵۰۰
۱ ماهه ۹۴۵,۲۰۰ ۹۶۸,۰۰۰
۲ ماهه ۹۷۰,۱۰۰ ۹۹۳,۵۰۰
۳ ماهه ۹۹۵,۰۰۰ ۱,۰۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

۱۲ بازی اصیل ایرانی کودک وآینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۳,۵۰۰ ۹۱۶,۶۰۰
۱ ماهه ۹۱۷,۷۰۰ ۹۴۱,۴۰۰
۲ ماهه ۹۴۱,۸۰۰ ۹۶۶,۲۰۰
۳ ماهه ۹۶۶,۰۰۰ ۹۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

تست iQ کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۹,۱۰۰ ۳۲۷,۴۰۰
۱ ماهه ۳۲۷,۷۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۳۶,۳۰۰ ۳۴۵,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴۵,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد
بالا