فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

ماژیک پاستلی ۴۰۲۰ لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۶,۸۰۰ ۳۳۲,۶۰۰
۱ چک ۳۳۱,۲۰۰ ۳۴۷,۷۰۰
۳ چک ۳۴۵,۶۰۰ ۳۶۲,۸۰۰
۵ چک ۳۶۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه آرنوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۹,۴۰۰ ۳۳۵,۲۰۰
۱ چک ۳۳۳,۹۰۰ ۳۵۰,۵۰۰
۳ چک ۳۴۸,۴۰۰ ۳۶۵,۷۰۰
۵ چک ۳۶۳,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماژیک وایت برد قرمز لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

ماژیک وایت برد مشکی لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

هالک سلفونی APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۴,۶۰۰ ۳۷۲,۲۰۰
۱ چک ۳۷۰,۷۰۰ ۳۸۹,۱۰۰
۳ چک ۳۸۶,۸۰۰ ۴۰۶,۰۰۰
۵ چک ۴۰۳,۰۰۰ ۴۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماسک و لایک مافیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۶,۳۰۰ ۴۰۵,۶۰۰
۱ چک ۴۰۳,۸۰۰ ۴۲۴,۱۰۰
۳ چک ۴۲۱,۴۰۰ ۴۴۲,۵۰۰
۵ چک ۴۳۹,۰۰۰ ۴۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

موبایل ۳ بعدی خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۸,۹۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
۱ چک ۲۹۱,۶۰۰ ۳۰۶,۳۰۰
۳ چک ۳۰۴,۳۰۰ ۳۱۹,۶۰۰
۵ چک ۳۱۷,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

ست راهسازی هالیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۳,۸۰۰ ۴۵۴,۹۰۰
۱ چک ۴۵۳,۵۰۰ ۴۷۵,۶۰۰
۳ چک ۴۷۳,۲۰۰ ۴۹۶,۳۰۰
۵ چک ۴۹۳,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دفتر ۱۰۰ برگ ته چسب پن تن تارا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۲,۴۰۰ ۳۲۴,۷۰۰
۱ چک ۳۲۶,۶۰۰ ۳۳۹,۴۰۰
۳ چک ۳۴۰,۸۰۰ ۳۵۴,۲۰۰
۵ چک ۳۵۵,۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

مداد فانتزی شکرستان (‌ آزاده ) ( ۶ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۱,۸۰۰
۱ چک ۱۹۱,۳۰۰ ۲۰۰,۵۰۰
۳ چک ۱۹۹,۶۰۰ ۲۰۹,۲۰۰
۵ چک ۲۰۸,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

دفتر ۵۰ برگ ۲ خط آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۰۹,۴۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۱۸,۹۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۲۸,۴۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر مشق و رنگ آمیزی ۵۰ برگ جلد مقوا آپادانا کد ۳۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۲,۱۰۰ ۳۰۷,۱۰۰
۱ چک ۳۰۵,۴۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
۳ چک ۳۱۸,۷۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
۵ چک ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا