فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

ست سطل ساحلی همراه با ماشین تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۰,۷۰۰ ۴۲۰,۸۰۰
۱ ماهه ۴۲۱,۸۰۰ ۴۳۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۳۲,۹۰۰ ۴۴۳,۶۰۰
۳ ماهه ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

لگو بتمن آوا (بسته بندی ۶ عددی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۷,۵۰۰ ۴۴۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۴۹,۳۰۰ ۴۶۰,۷۰۰
۲ ماهه ۴۶۱,۱۰۰ ۴۷۲,۸۰۰
۳ ماهه ۴۷۳,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

دود رنگی (دستی) ۵ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۲,۳۰۰ ۴۶۳,۴۰۰
۱ ماهه ۴۶۴,۵۰۰ ۴۷۵,۹۰۰
۲ ماهه ۴۷۶,۷۰۰ ۴۸۸,۴۰۰
۳ ماهه ۴۸۹,۰۰۰ ۵۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

لودر آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۳,۵۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۹,۰۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۲ ماهه ۲۱۴,۵۰۰ ۲۲۰,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

روبیک مجیک کلاب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۵,۷۰۰ ۳۴۴,۱۰۰
۱ ماهه ۳۴۴,۸۰۰ ۳۵۳,۴۰۰
۲ ماهه ۳۵۳,۹۰۰ ۳۶۲,۷۰۰
۳ ماهه ۳۶۳,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

تلفن طرح پاناسونیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۱۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۶۴,۱۰۰ ۲۷۱,۷۰۰
۲ ماهه ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۸۰۰
۳ ماهه ۲۷۸,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

واتر گیم کلبه قارچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۶۰۰ ۲۲۰,۱۰۰
۱ ماهه ۲۲۰,۴۰۰ ۲۲۶,۱۰۰
۲ ماهه ۲۲۶,۲۰۰ ۲۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

بشقاب پرنده فضایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۰,۸۰۰ ۳۱۹,۱۰۰
۱ ماهه ۳۱۹,۲۰۰ ۳۲۷,۷۰۰
۲ ماهه ۳۲۷,۶۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۳ ماهه ۳۳۶,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

چرخ و فلک تک توی کیان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۸,۱۰۰ ۴۲۹,۲۰۰
۱ ماهه ۴۲۹,۴۰۰ ۴۴۰,۸۰۰
۲ ماهه ۴۴۰,۷۰۰ ۴۵۲,۴۰۰
۳ ماهه ۴۵۲,۰۰۰ ۴۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

آبشار رنگی سوز سهند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۳,۰۰۰ ۴۵۴,۱۰۰
۱ ماهه ۴۵۵,۰۰۰ ۴۶۶,۴۰۰
۲ ماهه ۴۶۷,۰۰۰ ۴۷۸,۷۰۰
۳ ماهه ۴۷۹,۰۰۰ ۴۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

گهواره با عروسک کیان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۸,۲۰۰ ۲۷۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۷۵,۵۰۰ ۲۸۳,۱۰۰
۲ ماهه ۲۸۲,۷۰۰ ۲۹۰,۵۰۰
۳ ماهه ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مشعل دستی ۳۰ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۷,۶۰۰ ۳۴۵,۹۰۰
۱ ماهه ۳۴۶,۷۰۰ ۳۵۵,۳۰۰
۲ ماهه ۳۵۵,۸۰۰ ۳۶۴,۶۰۰
۳ ماهه ۳۶۵,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد
بالا