قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

ماژیک سبز وایت برد پلیکان PELIKAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۹,۳۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۵,۲۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۱,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

ماژیک مشکی وایت برد پلیکان PELIKAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۹,۳۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۵,۲۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۱,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

ماژیک مشکی پرمنت پلیکان ( PELIKAN )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۹,۳۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۵,۲۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۱,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

قمقمه کتابی پوما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۵,۱۰۰ ۱۸۲,۱۰۰
۱ چک ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰
۳ چک ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۸,۷۰۰
۵ چک ۱۹۹,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

کلت کلانتر ریسه ای درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کلت کلانتر دو کاره درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۹,۸۰۰ ۱۷۷,۷۰۰
۱ چک ۱۷۷,۵۰۰ ۱۸۵,۸۰۰
۳ چک ۱۸۵,۲۰۰ ۱۹۳,۹۰۰
۵ چک ۱۹۳,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

جا کلیدی سیلیکونی خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۵,۲۰۰ ۱۵۲,۲۰۰
۱ چک ۱۵۱,۸۰۰ ۱۵۹,۱۰۰
۳ چک ۱۵۸,۴۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
۵ چک ۱۶۵,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

روان نویس سر عروسکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۵,۲۰۰ ۱۵۱,۳۰۰
۱ چک ۱۵۱,۸۰۰ ۱۵۸,۲۰۰
۳ چک ۱۵۸,۴۰۰ ۱۶۵,۱۰۰
۵ چک ۱۶۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۷۲۸ عدد

مداد رنگی ۶ رنگ فاقد چوب امپراطور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۴,۴۰۰ ۱۱۹,۶۰۰
۱ چک ۱۱۹,۶۰۰ ۱۲۵,۱۰۰
۳ چک ۱۲۴,۸۰۰ ۱۳۰,۵۰۰
۵ چک ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

ماژیک فسفری کنکو ( Canco )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۰,۴۰۰ ۱۵۷,۵۰۰
۱ چک ۱۵۷,۳۰۰ ۱۶۴,۶۰۰
۳ چک ۱۶۴,۱۰۰ ۱۷۱,۸۰۰
۵ چک ۱۷۱,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

مداد فشنگی ۴۲۷ پارسیکار پمپی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۵,۶۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ چک ۱۱۰,۴۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱۱۵,۲۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۵ چک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰۰ عدد

لاک غلط گیر JM۶۰۴ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۷,۲۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۱ چک ۱۴۳,۵۰۰ ۱۵۰,۸۰۰
۳ چک ۱۴۹,۷۰۰ ۱۵۷,۴۰۰
۵ چک ۱۵۶,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا