خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

نیسان موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۵۰۰ ۹۵۷,۴۰۰
۱ چک ۹۵۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ چک ۹۹۵,۵۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۳۷,۰۰۰ ۱,۰۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

مداد رنگی ۲۴ رنگ استوانه ای آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱,۳۹۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۸۶,۰۰۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۴۴,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قلعه ساحلی بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۰۸,۱۰۰ ۹۵۱,۲۰۰
۱ چک ۹۴۹,۴۰۰ ۹۹۴,۵۰۰
۳ چک ۹۹۰,۷۰۰ ۱,۰۳۷,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

یدک کش بزرگ کیوان (k۱-۹)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۱۸,۰۰۰ ۱,۹۰۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۹۰۱,۰۰۰ ۱,۹۹۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۹۸۴,۰۰۰ ۲,۰۸۱,۰۰۰
۵ چک ۲,۰۶۷,۰۰۰ ۲,۱۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین راهسازی triti

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۴۶,۰۰۰ ۲,۳۵۶,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۴۶۳,۰۰۰
۳ چک ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰
۵ چک ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲,۶۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

قایق اطلسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۸,۴۰۰ ۹۴۰,۷۰۰
۱ چک ۹۳۹,۳۰۰ ۹۸۳,۴۰۰
۳ چک ۹۸۰,۱۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۲۱,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لامبورگینی کنترلی درب باز شو شارژی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۸۷,۰۰۰ ۴,۳۹۲,۰۰۰
۱ چک ۴,۳۷۷,۰۰۰ ۴,۵۹۲,۰۰۰
۳ چک ۴,۵۶۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰
۵ چک ۴,۷۵۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۱,۰۰۰ ۹۶۹,۷۰۰
۱ چک ۹۷۳,۳۰۰ ۱,۰۱۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۵۸,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کاربن اتلو OTELO ) A۴ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۷۴,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۳۷,۰۰۰ ۱,۵۰۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱,۵۷۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۵۶۲,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

آموزش اعداد و ریاضی تو اند تو وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۱,۰۰۰ ۹۶۹,۷۰۰
۱ چک ۹۷۳,۳۰۰ ۱,۰۱۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۵۸,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کاربن پلیکان PELIKAN A۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۸۶,۰۰۰ ۲,۰۸۳,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۷۶,۰۰۰ ۲,۱۷۸,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۶۶,۰۰۰ ۲,۲۷۳,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۵۷,۰۰۰ ۲,۳۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

قورباغه های شکمو ۴ نفره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۶۰۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱,۶۷۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۶۹,۰۰۰ ۱,۷۵۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۳۹,۰۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا