فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

توپ شیطونک متنوع سایز ۴۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۲۱,۰۰۰ ۲,۱۶۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۲۳۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۶۱,۰۰۰ ۲,۳۰۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۳۱,۰۰۰ ۲,۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

روبیک خود رنگ وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۳,۲۰۰ ۵۵۲,۳۰۰
۱ ماهه ۵۶۱,۱۰۰ ۵۷۰,۵۰۰
۲ ماهه ۵۷۹,۰۰۰ ۵۸۸,۷۰۰
۳ ماهه ۵۹۷,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

ست سوپر هیرو وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶۹,۰۰۰ ۸۸۲,۷۰۰
۱ ماهه ۸۹۷,۷۰۰ ۹۱۱,۸۰۰
۲ ماهه ۹۲۶,۳۰۰ ۹۴۰,۹۰۰
۳ ماهه ۹۵۵,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

عروسک ۶ عددی توپر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۰,۵۰۰ ۵۳۴,۱۰۰
۱ ماهه ۵۳۷,۶۰۰ ۵۵۱,۷۰۰
۲ ماهه ۵۵۴,۸۰۰ ۵۶۹,۳۰۰
۳ ماهه ۵۷۲,۰۰۰ ۵۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

هواپیما پرتابی چراغ دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۵,۳۰۰ ۷۶۸,۹۰۰
۱ ماهه ۷۸۰,۲۰۰ ۷۹۴,۳۰۰
۲ ماهه ۸۰۵,۱۰۰ ۸۱۹,۶۰۰
۳ ماهه ۸۳۰,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

شاتل فضایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۱۵,۰۰۰ ۲,۷۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۰۴,۰۰۰ ۲,۸۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۹۴,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۸۴,۰۰۰ ۳,۰۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

سرباز ۶ عددی وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۸,۱۰۰ ۸۹۷,۲۰۰
۱ ماهه ۹۰۷,۱۰۰ ۹۲۶,۸۰۰
۲ ماهه ۹۳۶,۰۰۰ ۹۵۶,۴۰۰
۳ ماهه ۹۶۵,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

گیم ۹۹۹۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۱,۶۰۰ ۷۳۹,۸۰۰
۱ ماهه ۷۴۵,۴۰۰ ۷۶۴,۲۰۰
۲ ماهه ۷۶۹,۲۰۰ ۷۸۸,۶۰۰
۳ ماهه ۷۹۳,۰۰۰ ۸۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

ماشین پلیس موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۳۱۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۳۲,۰۰۰ ۱,۳۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۱۸,۰۰۰ ۱,۴۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد

واتر گیم پونی وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۷۰۰ ۳۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳۷۸,۸۰۰ ۳۸۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۹۰,۹۰۰ ۳۹۸,۶۰۰
۳ ماهه ۴۰۳,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

واتر گیم یونیکورن بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۶,۰۰۰ ۶۱۷,۸۰۰
۱ ماهه ۶۲۶,۰۰۰ ۶۳۸,۲۰۰
۲ ماهه ۶۴۶,۰۰۰ ۶۵۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۶۶,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

واتر گیم آیس پک وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۷۰۰ ۳۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳۷۸,۸۰۰ ۳۸۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۹۰,۹۰۰ ۳۹۸,۶۰۰
۳ ماهه ۴۰۳,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد
بالا