قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

ماژیک پاستلی ۴۰۲۰ لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۶,۸۰۰ ۳۳۲,۶۰۰
۱ چک ۳۳۱,۲۰۰ ۳۴۷,۷۰۰
۳ چک ۳۴۵,۶۰۰ ۳۶۲,۸۰۰
۵ چک ۳۶۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

ماژیک سبز وایت برد پلیکان PELIKAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۹,۳۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۵,۲۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۱,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

ماژیک مشکی وایت برد پلیکان PELIKAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۹,۳۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۵,۲۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۱,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

ماژیک مشکی پرمنت پلیکان ( PELIKAN )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۹,۳۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۵,۲۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۱,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

خودکار سبز ( race ) پلیکان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۹۰۰ ۳۱,۶۰۰
۱ چک ۳۱,۲۰۰ ۳۳,۱۰۰
۳ چک ۳۲,۶۰۰ ۳۴,۵۰۰
۵ چک ۳۴,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه آرنوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۹,۴۰۰ ۳۳۵,۲۰۰
۱ چک ۳۳۳,۹۰۰ ۳۵۰,۵۰۰
۳ چک ۳۴۸,۴۰۰ ۳۶۵,۷۰۰
۵ چک ۳۶۳,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کتابی پوما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۵,۱۰۰ ۱۸۲,۱۰۰
۱ چک ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰
۳ چک ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۸,۷۰۰
۵ چک ۱۹۹,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

نیسان موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۵۰۰ ۹۵۷,۴۰۰
۱ چک ۹۵۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ چک ۹۹۵,۵۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۳۷,۰۰۰ ۱,۰۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ماژیک وایت برد قرمز لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

ماژیک وایت برد مشکی لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

مداد رنگی ۲۴ رنگ استوانه ای آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱,۳۹۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۸۶,۰۰۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۴۴,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قلعه ساحلی متوسط درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۲,۶۰۰ ۶۹۴,۳۰۰
۱ چک ۶۹۲,۷۰۰ ۷۲۵,۸۰۰
۳ چک ۷۲۲,۸۰۰ ۷۵۷,۴۰۰
۵ چک ۷۵۳,۰۰۰ ۷۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا