فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

خودکار سبز ( race ) پلیکان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۹۰۰ ۳۱,۶۰۰
۱ چک ۳۱,۲۰۰ ۳۳,۱۰۰
۳ چک ۳۲,۶۰۰ ۳۴,۵۰۰
۵ چک ۳۴,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

مداد طراحی دایناسور B۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳,۱۰۰ ۴۵,۷۰۰
۱ چک ۴۵,۰۰۰ ۴۷,۸۰۰
۳ چک ۴۷,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰
۵ چک ۴۹,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۷۲۸ عدد

مداد طراحی دایناسور B۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳,۱۰۰ ۴۵,۷۰۰
۱ چک ۴۵,۰۰۰ ۴۷,۸۰۰
۳ چک ۴۷,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰
۵ چک ۴۹,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۷۲۸ عدد

مداد طراحی دایناسور H۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳,۱۰۰ ۴۵,۷۰۰
۱ چک ۴۵,۰۰۰ ۴۷,۸۰۰
۳ چک ۴۷,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰
۵ چک ۴۹,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۷۳۲ عدد

خودکار آبی ( race ) پلیکان - جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۹۰۰ ۳۱,۶۰۰
۱ چک ۳۱,۲۰۰ ۳۳,۱۰۰
۳ چک ۳۲,۶۰۰ ۳۴,۵۰۰
۵ چک ۳۴,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

خودکار آبی تریپل ( triple )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵,۵۰۰ ۲۷,۲۰۰
۱ چک ۲۶,۶۰۰ ۲۸,۵۰۰
۳ چک ۲۷,۸۰۰ ۲۹,۷۰۰
۵ چک ۲۹,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

خودکار قرمز تریپل ( triple )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶,۴۰۰ ۲۷,۲۰۰
۱ چک ۲۷,۶۰۰ ۲۸,۵۰۰
۳ چک ۲۸,۸۰۰ ۲۹,۷۰۰
۵ چک ۳۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

پاک کن ۱۱۱۱ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰
۱ چک ۲۱,۱۰۰ ۲۲,۰۰۰
۳ چک ۲۲,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
۵ چک ۲۳,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

سر مدادی عروسکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰,۸۰۰ ۳۲,۵۰۰
۱ چک ۳۲,۲۰۰ ۳۴,۰۰۰
۳ چک ۳۳,۶۰۰ ۳۵,۵۰۰
۵ چک ۳۵,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۵۹۲ عدد

خودکار قرمز ( race ) پلیکان - جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۹۰۰ ۳۱,۶۰۰
۱ چک ۳۱,۲۰۰ ۳۳,۱۰۰
۳ چک ۳۲,۶۰۰ ۳۴,۵۰۰
۵ چک ۳۴,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

مداد مشکی رابیت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۹۰۰ ۱۵,۸۰۰
۱ چک ۱۵,۶۰۰ ۱۶,۵۰۰
۳ چک ۱۶,۳۰۰ ۱۷,۲۰۰
۵ چک ۱۷,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۳۰۴ عدد

مداد مشکی ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۶۰۰ ۱۸,۴۰۰
۱ چک ۱۸,۴۰۰ ۱۹,۳۰۰
۳ چک ۱۹,۲۰۰ ۲۰,۱۰۰
۵ چک ۲۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا