لیست قیمت محصولات اسباب بازی ها نیکو در پخش اسباب بازی برادران

قطار نیکو

قیمت کارتنی ۷۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تراکتور نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۵۲۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون آتشنشانی نیکو

قیمت کارتنی ۶۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی آتشنشانی نیکو

قیمت کارتنی ۲۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قایق موتوری نیکو

قیمت کارتنی ۱۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کمپرسی نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۶۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی کمپرسی نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی میکسر نیکو

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین مسابقه ای نیکو

قیمت کارتنی ۱۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

حمل زباله نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۷۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

جرثقیل ساز و باز نیکو

قیمت کارتنی ۷۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اتوبوس مدرسه نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۵۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۸۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا