خرید عمده محصولات اسباب بازی ها نیکو در پخش اسباب بازی برادران

قطار نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۸۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تراکتور نشکن نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۵۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون آتشنشانی نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۷۴۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۹۶,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی آتشنشانی نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۲۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قایق موتوری نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱۸۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کمپرسی نشکن نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۶۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۴۵,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون خودروبر نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۷۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۳۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی کمپرسی نشکن نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۳۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۵,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی میکسر نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۳۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۵,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین مسابقه ای نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

گردونه نشکن جعبه ای نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۵۲۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

حمل زباله نشکن نیکو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۸۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا