فروش عمده محصولات اسباب بازی ها نیکو در پخش اسباب بازی برادران

قطار نیکو

قیمت کارتنی ۸۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تراکتور نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۵۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون آتشنشانی نیکو

قیمت کارتنی ۷۴۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی آتشنشانی نیکو

قیمت کارتنی ۲۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کمپرسی نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۶۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون خودروبر نیکو

قیمت کارتنی ۷۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی کمپرسی نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۳۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی میکسر نیکو

قیمت کارتنی ۳۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین مسابقه ای نیکو

قیمت کارتنی ۱۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

حمل زباله نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۸۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

جرثقیل ساز و باز نیکو

قیمت کارتنی ۸۳۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اتوبوس مدرسه نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۶۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۸۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا