قیمت عمده تابستانه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

فرغون بیل وچنگک دار بزرگ قمری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۲,۷۰۰ ۶۴۸,۴۰۰
۱ ماهه ۶۴۹,۸۰۰ ۶۶۵,۹۰۰
۲ ماهه ۶۶۶,۹۰۰ ۶۸۳,۴۰۰
۳ ماهه ۶۸۴,۰۰۰ ۷۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

فرغون کوچک قمری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۲,۹۰۰ ۴۴۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴۴۴,۶۰۰ ۴۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۴۵۶,۳۰۰ ۴۶۸,۰۰۰
۳ ماهه ۴۶۸,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کلاه و فرغون قلعه زرین E۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۸۱,۰۰۰ ۱,۴۱۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۴۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۹۴,۰۰۰ ۱,۵۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

بیل و شنکش ساحلی زرین E۱۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۱,۷۰۰ ۴۸۴,۷۰۰
۱ ماهه ۴۸۴,۵۰۰ ۴۹۷,۸۰۰
۲ ماهه ۴۹۷,۲۰۰ ۵۱۰,۹۰۰
۳ ماهه ۵۱۰,۰۰۰ ۵۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سطل دریایی قلعه کوچک زرین E۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۷,۶۰۰ ۵۱۰,۶۰۰
۱ ماهه ۵۱۱,۱۰۰ ۵۲۴,۴۰۰
۲ ماهه ۵۲۴,۵۰۰ ۵۳۸,۲۰۰
۳ ماهه ۵۳۸,۰۰۰ ۵۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

بیل زرین E۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۳,۱۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵۲,۴۰۰ ۳۶۱,۹۰۰
۲ ماهه ۳۶۱,۷۰۰ ۳۷۱,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۱,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

بیل و شنکش زرین E۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۱,۱۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۵۵,۷۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۳۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

قایق اطلسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۱,۰۰۰ ۹۸۵,۱۰۰
۱ ماهه ۹۸۷,۰۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۰۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ست شن بازی تسما (B)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۴,۴۰۰ ۳۷۴,۶۰۰
۱ ماهه ۳۷۴,۳۰۰ ۳۸۴,۷۰۰
۲ ماهه ۳۸۴,۱۰۰ ۳۹۴,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹۴,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ست شن بازی تسما (A)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۸۰۰ ۲۸۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۸۱,۲۰۰ ۲۸۷,۸۰۰
۲ ماهه ۲۸۸,۶۰۰ ۲۹۵,۴۰۰
۳ ماهه ۲۹۶,۰۰۰ ۳۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

فرغون ساحلی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۸,۲۰۰ ۶۵۴,۹۰۰
۱ ماهه ۶۵۵,۵۰۰ ۶۷۲,۶۰۰
۲ ماهه ۶۷۲,۷۰۰ ۶۹۰,۳۰۰
۳ ماهه ۶۹۰,۰۰۰ ۷۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

فرغون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۳,۰۰۰ ۳۴۱,۳۰۰
۱ ماهه ۳۴۲,۰۰۰ ۳۵۰,۵۰۰
۲ ماهه ۳۵۱,۰۰۰ ۳۵۹,۷۰۰
۳ ماهه ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد
بالا