خرید عمده علمی، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

هوش چین یک تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۵۲,۰۰۰ ۱,۶۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۰۲,۰۰۰ ۱,۸۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۷۸,۰۰۰ ۱,۹۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

گردونه ریاضی آهنربایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۲,۶۰۰ ۵۶۶,۷۰۰
۱ ماهه ۵۷۷,۷۰۰ ۵۹۲,۴۰۰
۲ ماهه ۶۰۲,۸۰۰ ۶۱۸,۲۰۰
۳ ماهه ۶۲۸,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

تخته وایت برد فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۶,۲۰۰
۱ ماهه ۳۱۳,۷۰۰ ۳۲۰,۱۰۰
۲ ماهه ۳۲۷,۳۰۰ ۳۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۱,۰۰۰ ۳۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹۴,۴۰۰ ۱,۰۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۶۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۱۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

آزمایشگاه الکترونیک ۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۰۵,۰۰۰ ۳,۲۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۳۵۱,۰۰۰ ۳,۴۲۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۴۹۷,۰۰۰ ۳,۵۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۶۴۳,۰۰۰ ۳,۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

آزمایشگاه رباتیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۴,۰۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۱۵۲,۰۰۰ ۴,۲۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۳۳,۰۰۰ ۴,۴۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۵۱۴,۰۰۰ ۴,۶۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳ عدد

مکانیک خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۰۶,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۸,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

آزمایشگاه الکترونیک ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۵۷,۰۰۰ ۲,۹۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۸۷,۰۰۰ ۳,۰۵۵,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۱۷,۰۰۰ ۳,۱۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۴۷,۰۰۰ ۳,۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

آتش نشان هوشمند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۶۶,۰۰۰ ۳,۱۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۲۰۶,۰۰۰ ۳,۲۷۸,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۳۴۵,۰۰۰ ۳,۴۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۸۵,۰۰۰ ۳,۵۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ذره بین کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۳,۲۰۰ ۲۰۷,۶۰۰
۱ ماهه ۲۱۲,۵۰۰ ۲۱۷,۱۰۰
۲ ماهه ۲۲۱,۷۰۰ ۲۲۶,۵۰۰
۳ ماهه ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

ذره بین متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۱,۸۰۰ ۳۰۸,۸۰۰
۱ ماهه ۳۱۵,۵۰۰ ۳۲۲,۹۰۰
۲ ماهه ۳۲۹,۲۰۰ ۳۳۶,۹۰۰
۳ ماهه ۳۴۳,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

میکروسکوپ وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۴,۱۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۲۵۶,۰۰۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۴۴۱,۰۰۰ ۴,۵۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۶۲۷,۰۰۰ ۴,۷۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا