فروش عمده فکری، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

منچ کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۰,۲۰۰ ۲۸۶,۶۰۰
۱ ماهه ۲۸۹,۵۰۰ ۲۹۶,۱۰۰
۲ ماهه ۲۹۸,۷۰۰ ۳۰۵,۵۰۰
۳ ماهه ۳۰۸,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بازی آموزشی سوزنی موزاییک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۳,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شطرنج فدراسیونی کیفی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۱,۰۰۰ ۱,۲۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۱,۰۰۰ ۱,۳۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۲,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۳۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

دوز بازی جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸۳,۵۰۰ ۸۰۲,۶۰۰
۱ ماهه ۸۰۹,۳۰۰ ۸۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۸۳۵,۱۰۰ ۸۵۵,۵۰۰
۳ ماهه ۸۶۱,۰۰۰ ۸۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

منچ کیفی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۹,۹۰۰ ۸۵۹,۹۰۰
۱ ماهه ۸۶۷,۶۰۰ ۸۸۸,۳۰۰
۲ ماهه ۸۹۵,۳۰۰ ۹۱۶,۶۰۰
۳ ماهه ۹۲۳,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

روبیک مجیک ۳*۳ جعبه ۶ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۵,۷۰۰ ۳۴۳,۹۰۰
۱ ماهه ۳۴۶,۸۰۰ ۳۵۵,۳۰۰
۲ ماهه ۳۵۷,۹۰۰ ۳۶۶,۶۰۰
۳ ماهه ۳۶۹,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

روبیک تک جعبه ۳*۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۵۰,۵۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۸,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۶,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

روپولی کیفی آریانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۷۰۰ ۴۵۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۶۲,۴۰۰ ۴۷۳,۷۰۰
۲ ماهه ۴۷۷,۲۰۰ ۴۸۸,۸۰۰
۳ ماهه ۴۹۲,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

زنگ چین ۴ نفره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۱,۱۱۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۹,۰۰۰ ۱,۱۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بسته آموزشی اول دبستان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۰۶,۰۰۰ ۲,۸۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۹۸,۰۰۰ ۲,۹۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۹۱,۰۰۰ ۳,۰۶۴,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۸۴,۰۰۰ ۳,۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۵,۵۰۰ ۹۸۸,۲۰۰
۱ ماهه ۹۹۷,۳۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۱,۰۰۰ ۱,۰۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

آموزش اعداد و ریاضی تو اند تو وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۵,۵۰۰ ۹۸۸,۲۰۰
۱ ماهه ۹۹۷,۳۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۱,۰۰۰ ۱,۰۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد
بالا