لیست قیمت اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

دفترچه یادداشت بزرگ طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۶۰۰ ۷۷,۴۰۰
۱ ماهه ۷۹,۱۰۰ ۸۰,۹۰۰
۲ ماهه ۸۲,۵۰۰ ۸۴,۴۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

خمیر جینگیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۴,۴۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۸,۳۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۲,۱۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۵ عدد

فرفره چراغ دار سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۵,۳۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۹,۲۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۳,۱۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

پاک کن رنگی ۴۰۰۹ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۲,۸۰۰
۱ ماهه ۵۴,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰
۲ ماهه ۵۶,۶۰۰ ۵۷,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۳۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸,۶۰۰ ۷۰,۴۰۰
۱ ماهه ۷۱,۷۰۰ ۷۳,۶۰۰
۲ ماهه ۷۴,۸۰۰ ۷۶,۸۰۰
۳ ماهه ۷۸,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

مداد مشکی کوییلو ( QUILO )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰,۱۰۰ ۵۱,۹۰۰
۱ ماهه ۵۲,۴۰۰ ۵۴,۲۰۰
۲ ماهه ۵۴,۷۰۰ ۵۶,۶۰۰
۳ ماهه ۵۷,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد قرمز کوییلو ( QUILO )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶,۳۰۰ ۵۷,۲۰۰
۱ ماهه ۵۸,۸۰۰ ۵۹,۸۰۰
۲ ماهه ۶۱,۴۰۰ ۶۲,۴۰۰
۳ ماهه ۶۴,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

پاک کن سفید JM۱۱۳۰ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳,۶۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ماهه ۵۶,۱۰۰ ۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۵۸,۵۰۰ ۵۹,۵۰۰
۳ ماهه ۶۱,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

پاک کن پارسیکار PARSIKAR ) JM۱۱۸۰ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۲,۸۰۰
۱ ماهه ۵۴,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰
۲ ماهه ۵۶,۶۰۰ ۵۷,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

مداد مشکی ۴۰۴ ( داخلی ) CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶,۳۰۰ ۵۷,۲۰۰
۱ ماهه ۵۸,۸۰۰ ۵۹,۸۰۰
۲ ماهه ۶۱,۴۰۰ ۶۲,۴۰۰
۳ ماهه ۶۴,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد طراحی دایناسور F

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶,۶۰۰ ۴۷,۵۰۰
۱ ماهه ۴۸,۷۰۰ ۴۹,۶۰۰
۲ ماهه ۵۰,۸۰۰ ۵۱,۸۰۰
۳ ماهه ۵۳,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۷۲۸ عدد

خودکار قرمز کنکو مدل فینو ( Canco )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۶۰۰ ۷۷,۴۰۰
۱ ماهه ۷۹,۱۰۰ ۸۰,۹۰۰
۲ ماهه ۸۲,۵۰۰ ۸۴,۴۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد
بالا