لیست قیمت اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

سوپر اسلایم جور بازیکسو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۸۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دفترچه یادداشت بزرگ طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۳۰۰ ۷۲,۱۰۰
۱ ماهه ۷۲,۲۰۰ ۷۴,۱۰۰
۲ ماهه ۷۴,۱۰۰ ۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

حباب ساز باتومی عروسکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲,۱۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۷۴,۱۰۰ ۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۷۶,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۷۸,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

خمیر جینگیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱,۴۰۰ ۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۸۳,۶۰۰ ۸۴,۵۰۰
۲ ماهه ۸۵,۸۰۰ ۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۸۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۵ عدد

یادداشت ۴۰ برگ بزرگ جلد طلقی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷,۸۰۰ ۸۹,۷۰۰
۱ ماهه ۹۰,۲۰۰ ۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۹۲,۶۰۰ ۹۴,۵۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

فرفره چراغ دار سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶,۷۰۰ ۷۸,۶۰۰
۱ ماهه ۷۸,۸۰۰ ۸۰,۷۰۰
۲ ماهه ۸۰,۹۰۰ ۸۲,۸۰۰
۳ ماهه ۸۳,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

اسلایم سه بعدی بازیکسو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹۶,۵۰۰ ۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۳۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۹۰۰
۱ ماهه ۶۲,۷۰۰ ۶۳,۶۰۰
۲ ماهه ۶۴,۳۰۰ ۶۵,۳۰۰
۳ ماهه ۶۶,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۲۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸,۶۰۰ ۸۰,۴۰۰
۱ ماهه ۸۰,۷۰۰ ۸۲,۶۰۰
۲ ماهه ۸۲,۸۰۰ ۸۴,۸۰۰
۳ ماهه ۸۵,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰۰ عدد

خودکار قرمز کنکو مدل فینو ( Canco )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹,۳۰۰ ۷۱,۲۰۰
۱ ماهه ۷۱,۲۰۰ ۷۳,۱۰۰
۲ ماهه ۷۳,۱۰۰ ۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد

پاک کن مثلثی رنگی ۲۵۳۶ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۴,۹۰۰
۱ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۶,۹۰۰
۲ ماهه ۷۷,۰۰۰ ۷۸,۹۰۰
۳ ماهه ۷۹,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۵۲ عدد

سوزن دوخت ۱۰ سیلور ۱۲۱۰Sپارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴,۹۰۰ ۷۶,۷۰۰
۱ ماهه ۷۶,۹۰۰ ۷۸,۸۰۰
۲ ماهه ۷۸,۹۰۰ ۸۰,۹۰۰
۳ ماهه ۸۱,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰۰ عدد
بالا