خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

خمیر جینگیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۴,۴۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۸,۳۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۲,۱۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۵ عدد

فرفره چراغ دار سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۵,۳۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۸۹,۲۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۳,۱۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

خودکار قرمز ۲۱۱۲ ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۶۰۰ ۷۶,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹,۱۰۰ ۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۸۲,۵۰۰ ۸۳,۵۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۳۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸,۶۰۰ ۷۰,۴۰۰
۱ ماهه ۷۱,۷۰۰ ۷۳,۶۰۰
۲ ماهه ۷۴,۸۰۰ ۷۶,۸۰۰
۳ ماهه ۷۸,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

پاک کن پارسیکار PARSIKAR ) JM۱۱۸۰ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۲,۸۰۰
۱ ماهه ۵۴,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰
۲ ماهه ۵۶,۶۰۰ ۵۷,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

خودکار قرمز کنکو مدل فینو ( Canco )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۶۰۰ ۷۷,۴۰۰
۱ ماهه ۷۹,۱۰۰ ۸۰,۹۰۰
۲ ماهه ۸۲,۵۰۰ ۸۴,۴۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد

تراش ۷۱۲ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹,۲۰۰ ۵۱,۰۰۰
۱ ماهه ۵۱,۵۰۰ ۵۳,۳۰۰
۲ ماهه ۵۳,۷۰۰ ۵۵,۶۰۰
۳ ماهه ۵۶,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

پاک کن مثلثی رنگی ۲۵۳۶ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۲۰۰ ۸۰,۹۰۰
۱ ماهه ۸۲,۸۰۰ ۸۴,۶۰۰
۲ ماهه ۸۶,۴۰۰ ۸۸,۳۰۰
۳ ماهه ۹۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۵۲ عدد

پاک کن سفید JM۱۶۳۰ ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳,۶۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ ماهه ۵۶,۱۰۰ ۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۵۸,۵۰۰ ۵۹,۵۰۰
۳ ماهه ۶۱,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

مداد قرمز آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴,۸۰۰ ۴۵,۷۰۰
۱ ماهه ۴۶,۹۰۰ ۴۷,۸۰۰
۲ ماهه ۴۸,۹۰۰ ۴۹,۹۰۰
۳ ماهه ۵۱,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد قرمز ۲۰۰۲۵ وک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷,۲۰۰ ۵۸,۹۰۰
۱ ماهه ۵۹,۸۰۰ ۶۱,۶۰۰
۲ ماهه ۶۲,۴۰۰ ۶۴,۳۰۰
۳ ماهه ۶۵,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

چسب ماتیکی ۸ گرم آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷,۱۰۰ ۸۸,۸۰۰
۱ ماهه ۹۱,۰۰۰ ۹۲,۹۰۰
۲ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد
بالا