فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

فرغون با وسایل قمری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۸,۱۰۰ ۴۷۷,۸۰۰
۱ ماهه ۴۸۹,۴۰۰ ۴۹۹,۵۰۰
۲ ماهه ۵۱۰,۷۰۰ ۵۲۱,۲۰۰
۳ ماهه ۵۳۲,۰۰۰ ۵۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

عروسک یونیکورن سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۱۰۰ ۶۳۷,۱۰۰
۱ ماهه ۶۵۰,۴۰۰ ۶۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۶۷۸,۷۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
۳ ماهه ۷۰۷,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کیف ابزار باب سازنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۳,۱۰۰ ۴۹۴,۵۰۰
۱ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۳۹,۵۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کمپرسی فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۲,۲۰۰ ۶۰۶,۳۰۰
۱ ماهه ۶۱۹,۱۰۰ ۶۳۳,۸۰۰
۲ ماهه ۶۴۶,۰۰۰ ۶۶۱,۴۰۰
۳ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آتش نشانی فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۱,۵۰۰ ۶۵۶,۴۰۰
۱ ماهه ۶۷۰,۶۰۰ ۶۸۶,۳۰۰
۲ ماهه ۶۹۹,۸۰۰ ۷۱۶,۱۰۰
۳ ماهه ۷۲۹,۰۰۰ ۷۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین راهسازی فکری ۲ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۶۰۰ ۵۰۵,۱۰۰
۱ ماهه ۵۱۶,۱۰۰ ۵۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۵۳۸,۵۰۰ ۵۵۱,۰۰۰
۳ ماهه ۵۶۱,۰۰۰ ۵۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۵,۱۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۶۴۳,۰۰۰ ۶۵۸,۷۰۰
۲ ماهه ۶۷۱,۰۰۰ ۶۸۷,۳۰۰
۳ ماهه ۶۹۹,۰۰۰ ۷۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

تانکر حمل سوخت فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۲,۲۰۰ ۶۰۶,۳۰۰
۱ ماهه ۶۱۹,۱۰۰ ۶۳۳,۸۰۰
۲ ماهه ۶۴۶,۰۰۰ ۶۶۱,۴۰۰
۳ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میکسر فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۲,۲۰۰ ۶۰۶,۳۰۰
۱ ماهه ۶۱۹,۱۰۰ ۶۳۳,۸۰۰
۲ ماهه ۶۴۶,۰۰۰ ۶۶۱,۴۰۰
۳ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شمشیر دراگون رو کارتی کاوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۱,۸۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۴۵,۵۰۰ ۵۵۹,۳۰۰
۲ ماهه ۵۶۹,۲۰۰ ۵۸۳,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۳,۰۰۰ ۶۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست آتش نشانی جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۹,۷۰۰ ۶۵۴,۷۰۰
۱ ماهه ۶۶۸,۸۰۰ ۶۸۴,۴۰۰
۲ ماهه ۶۹۷,۹۰۰ ۷۱۴,۲۰۰
۳ ماهه ۷۲۷,۰۰۰ ۷۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کاتر کامیونی آتش نشانی ۲ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۴,۳۰۰ ۴۸۴,۸۰۰
۱ ماهه ۴۹۵,۸۰۰ ۵۰۶,۹۰۰
۲ ماهه ۵۱۷,۴۰۰ ۵۲۸,۹۰۰
۳ ماهه ۵۳۹,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا