قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

ست فرودگاه تورنتو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۷,۴۰۰ ۷۱۵,۹۰۰
۱ ماهه ۷۱۶,۳۰۰ ۷۳۵,۳۰۰
۲ ماهه ۷۳۵,۱۰۰ ۷۵۴,۶۰۰
۳ ماهه ۷۵۴,۰۰۰ ۷۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

ماشین پلیس قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲۴,۰۰۰ ۹۴۴,۴۰۰
۱ ماهه ۹۴۹,۰۰۰ ۹۶۹,۹۰۰
۲ ماهه ۹۷۴,۰۰۰ ۹۹۵,۴۰۰
۳ ماهه ۹۹۹,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

ماشین آفرود فنری ۴ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۷,۳۰۰ ۴۹۰,۲۰۰
۱ ماهه ۴۹۰,۲۰۰ ۵۰۳,۵۰۰
۲ ماهه ۵۰۳,۱۰۰ ۵۱۶,۷۰۰
۳ ماهه ۵۱۶,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فلوت تک جعبه بزرگ اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۳,۱۰۰ ۵۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵۶۸,۱۰۰ ۵۸۲,۳۰۰
۲ ماهه ۵۸۳,۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۸,۰۰۰ ۶۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۴ عدد

مونوپولی بزرگ اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۳,۹۰۰ ۵۵۷,۷۰۰
۱ ماهه ۵۵۸,۶۰۰ ۵۷۲,۸۰۰
۲ ماهه ۵۷۳,۳۰۰ ۵۸۷,۹۰۰
۳ ماهه ۵۸۸,۰۰۰ ۶۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سگ پولیشی باطری خور پشمالو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۹,۶۰۰ ۹۰۲,۸۰۰
۱ ماهه ۹۰۳,۴۰۰ ۹۲۷,۲۰۰
۲ ماهه ۹۲۷,۲۰۰ ۹۵۱,۶۰۰
۳ ماهه ۹۵۱,۰۰۰ ۹۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

کامیون جرثقیل عمو قدرت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۵,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹۶,۱۰۰ ۸۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۸۱۷,۰۰۰ ۸۳۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۳۸,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

گردونه ریاضی آهنربایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۳,۱۰۰ ۵۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵۶۸,۱۰۰ ۵۸۲,۳۰۰
۲ ماهه ۵۸۳,۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۸,۰۰۰ ۶۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ماشین آتش نشانی دایی نجات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۲,۱۰۰ ۸۳۲,۵۰۰
۱ ماهه ۸۳۴,۱۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
۲ ماهه ۸۵۶,۰۰۰ ۸۷۷,۵۰۰
۳ ماهه ۸۷۸,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین پلیس فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶۱,۱۰۰ ۸۷۸,۷۰۰
۱ ماهه ۸۸۴,۴۰۰ ۹۰۲,۵۰۰
۲ ماهه ۹۰۷,۷۰۰ ۹۲۶,۲۰۰
۳ ماهه ۹۳۱,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

عروسک پسر گربه ای اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۶,۹۰۰ ۸۹۹,۱۰۰
۱ ماهه ۹۰۰,۶۰۰ ۹۲۳,۴۰۰
۲ ماهه ۹۲۴,۳۰۰ ۹۴۷,۷۰۰
۳ ماهه ۹۴۸,۰۰۰ ۹۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

نیسان درب بسته تانکر دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۵,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹۶,۱۰۰ ۸۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۸۱۷,۰۰۰ ۸۳۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۳۸,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد
بالا