فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

یویو چراغ دار چشم درشت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۹,۱۰۰ ۳۲۵,۶۰۰
۱ ماهه ۳۲۷,۷۰۰ ۳۳۴,۴۰۰
۲ ماهه ۳۳۶,۳۰۰ ۳۴۳,۲۰۰
۳ ماهه ۳۴۵,۰۰۰ ۳۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

چرخ و فلک تک توی کیان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۸,۱۰۰ ۴۲۹,۲۰۰
۱ ماهه ۴۲۹,۴۰۰ ۴۴۰,۸۰۰
۲ ماهه ۴۴۰,۷۰۰ ۴۵۲,۴۰۰
۳ ماهه ۴۵۲,۰۰۰ ۴۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

آبشار دستی صدا دار ۴۵ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۰,۴۰۰ ۲۹۶,۹۰۰
۱ ماهه ۲۹۸,۳۰۰ ۳۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۶,۱۰۰ ۳۱۲,۹۰۰
۳ ماهه ۳۱۴,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

آبشار رنگی سوز سهند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۳,۰۰۰ ۴۵۴,۱۰۰
۱ ماهه ۴۵۵,۰۰۰ ۴۶۶,۴۰۰
۲ ماهه ۴۶۷,۰۰۰ ۴۷۸,۷۰۰
۳ ماهه ۴۷۹,۰۰۰ ۴۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

آبشار اژدها صدا دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۳,۲۰۰ ۴۶۴,۳۰۰
۱ ماهه ۴۶۵,۵۰۰ ۴۷۶,۹۰۰
۲ ماهه ۴۷۷,۷۰۰ ۴۸۹,۴۰۰
۳ ماهه ۴۹۰,۰۰۰ ۵۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

اسلایم آیس پک متوسط بازیکسو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۳,۱۰۰ ۲۳۳,۱۰۰
۱ ماهه ۲۳۹,۴۰۰ ۲۳۹,۴۰۰
۲ ماهه ۲۴۵,۷۰۰ ۲۴۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۵۲,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

موشک سوتی ( بسته ۵ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۴,۹۰۰ ۲۹۱,۳۰۰
۱ ماهه ۲۹۲,۶۰۰ ۲۹۹,۲۰۰
۲ ماهه ۳۰۰,۳۰۰ ۳۰۷,۱۰۰
۳ ماهه ۳۰۸,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۵۰ عدد

گهواره با عروسک کیان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۸,۲۰۰ ۲۷۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۷۵,۵۰۰ ۲۸۳,۱۰۰
۲ ماهه ۲۸۲,۷۰۰ ۲۹۰,۵۰۰
۳ ماهه ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مشعل دستی ۳۰ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۷,۶۰۰ ۳۴۵,۹۰۰
۱ ماهه ۳۴۶,۷۰۰ ۳۵۵,۳۰۰
۲ ماهه ۳۵۵,۸۰۰ ۳۶۴,۶۰۰
۳ ماهه ۳۶۵,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

فرفره لاک پشتی ( سایز ۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۹,۶۰۰ ۱۹۴,۲۰۰
۱ ماهه ۱۹۴,۷۰۰ ۱۹۹,۵۰۰
۲ ماهه ۱۹۹,۸۰۰ ۲۰۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فشفشه روی کیک ( سایز ۱ ) ( بسته ۵ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۵,۹۰۰ ۴۰۵,۱۰۰
۱ ماهه ۴۰۶,۶۰۰ ۴۱۶,۱۰۰
۲ ماهه ۴۱۷,۳۰۰ ۴۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۴۲۸,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

کپسول جرقه زن صدا دار شکلاتی ( بسته ۷ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۲,۱۰۰ ۲۳۷,۷۰۰
۱ ماهه ۲۳۸,۴۰۰ ۲۴۴,۱۰۰
۲ ماهه ۲۴۴,۷۰۰ ۲۵۰,۵۰۰
۳ ماهه ۲۵۱,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد
بالا