فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

مار ژله ای بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۷۸,۶۰۰ ۱۸۲,۳۰۰
۲ ماهه ۱۸۴,۳۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۳ ماهه ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

توپ ساحلی ۷۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸۳,۳۰۰ ۱۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱۸۹,۱۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

میشبال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۶,۵۰۰ ۱۷۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۵۰۰ ۱۸۱,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۳,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

صلوات شمار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۵,۶۰۰ ۱۷۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۸۱,۴۰۰ ۱۸۵,۱۰۰
۲ ماهه ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

جاسویچی روبیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۸,۳۰۰ ۱۵۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۵۳,۲۰۰ ۱۵۵,۱۰۰
۲ ماهه ۱۵۸,۱۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۶۳,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

ماژیک هایلایت لاینری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۳,۷۰۰ ۱۳۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۳۸,۱۰۰ ۱۴۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۴۲,۵۰۰ ۱۴۶,۴۰۰
۳ ماهه ۱۴۷,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۹۶ عدد

کاتر خرگوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۴,۷۰۰ ۱۵۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۵۹,۸۰۰ ۱۶۳,۵۰۰
۲ ماهه ۱۶۴,۹۰۰ ۱۶۸,۷۰۰
۳ ماهه ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

یادداشت ۱۰*۱۶ کلاسیک ۸۰ برگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۱,۰۰۰ ۱۲۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۷,۸۰۰
۲ ماهه ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۱,۹۰۰
۳ ماهه ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

دستگاه کارتخوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۴,۶۰۰ ۱۳۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۳۹,۱۰۰ ۱۴۲,۸۰۰
۲ ماهه ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

فشفشه قلبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۲,۸۰۰ ۱۱۵,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۶,۵۰۰ ۱۱۹,۳۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۲۰۰ ۱۲۳,۱۰۰
۳ ماهه ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

قمقمه شفاف طرح کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۳,۹۰۰ ۱۷۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۹,۴۰۰ ۱۸۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۵,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۲ عدد

فیگور لاک پشت نینجا آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۷,۴۰۰ ۱۶۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۶۲,۶۰۰ ۱۶۷,۳۰۰
۲ ماهه ۱۶۷,۸۰۰ ۱۷۲,۶۰۰
۳ ماهه ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
بالا