خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

میز تحریر ۵۰ * ۷۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۴۵,۰۰۰ ۳,۲۴۵,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۳۵۲,۰۰۰ ۳,۳۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۳,۴۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۵۶۷,۰۰۰ ۳,۵۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

ارگ موزیکال حیوانات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۵۹,۰۰۰ ۳,۰۱۳,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۵۶,۰۰۰ ۳,۱۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۵۴,۰۰۰ ۳,۲۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۵۲,۰۰۰ ۳,۳۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ماشین شاسی عقب کش ۶ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۷۴,۰۰۰ ۱,۳۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۶۴,۰۰۰ ۱,۴۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ارگ با میکروفن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۲۱۵,۰۰۰ ۴,۲۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۳۵۴,۰۰۰ ۴,۴۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۴۹۳,۰۰۰ ۴,۵۶۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۶۳۲,۰۰۰ ۴,۷۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ماشین راهسازی موزیکال ۳D

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۱,۵۶۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۵,۰۰۰ ۱,۶۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۳۶,۰۰۰ ۱,۶۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۷,۰۰۰ ۱,۷۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

دایناسور تیر پرتابی موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۷۴۲,۰۰۰ ۴,۸۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۸۹۸,۰۰۰ ۴,۹۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۰۵۴,۰۰۰ ۵,۱۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۲۱۱,۰۰۰ ۵,۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

عروسک باربی توپر با لباس سنتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۳,۰۰۰ ۱,۲۶۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۳,۰۰۰ ۱,۳۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۴,۰۰۰ ۱,۳۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۵۵,۰۰۰ ۱,۳۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۷ عدد

بادکنک مارپیچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۱۷,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۷,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۹۷,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۱,۳۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

فرفره انفجاری روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

عروسک باربی خانواده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۸۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۸۷,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۴۶,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

مگنت مغناطیسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۷,۰۰۰ ۱,۰۸۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

ماشین طرح فلز عقب کش ۸ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۲,۱۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۲۹,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۴۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۲,۴۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد
بالا