فروش عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

سوپر مارکت و میز آشپزخانه رزگلد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۶۳,۰۰۰ ۲,۵۱۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۷۵,۰۰۰ ۲,۶۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۲,۷۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۷۹۹,۰۰۰ ۲,۸۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷ عدد

عروسک جیلی کت اورجینال کالباسی (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۶۶,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۳۳,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۷۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

عروسک جیلی کت اورجینال صورتی (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۶۶,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۳۳,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۷۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کلت موزیکال جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۵۹,۰۰۰ ۱,۸۹۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۴۳,۰۰۰ ۱,۹۸۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۲۸,۰۰۰ ۲,۰۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۱۳,۰۰۰ ۲,۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۱ عدد

شمشیر دراگون رو کارتی کاوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۱,۶۰۰ ۵۱۳,۰۰۰
۱ ماهه ۵۲۴,۴۰۰ ۵۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۵۴۷,۲۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۳ ماهه ۵۷۰,۰۰۰ ۵۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شمشیر قهرمانان آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۷۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲۴,۴۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳۴,۲۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴۴,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

کندی بار آوا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۹۶,۰۰۰ ۴,۲۹۹,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۳۸۷,۰۰۰ ۴,۴۹۵,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۵۷۸,۰۰۰ ۴,۶۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۶۹,۰۰۰ ۴,۸۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

ست آتش نشانی جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۹,۷۰۰ ۶۵۴,۷۰۰
۱ ماهه ۶۶۸,۸۰۰ ۶۸۴,۴۰۰
۲ ماهه ۶۹۷,۹۰۰ ۷۱۴,۲۰۰
۳ ماهه ۷۲۷,۰۰۰ ۷۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کاتر کامیونی آتش نشانی ۴ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۸,۰۰۰ ۹۵۹,۲۰۰
۱ ماهه ۹۸۰,۷۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کاتر کامیونی آتش نشانی ۲ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۴,۳۰۰ ۴۸۴,۸۰۰
۱ ماهه ۴۹۵,۸۰۰ ۵۰۶,۹۰۰
۲ ماهه ۵۱۷,۴۰۰ ۵۲۸,۹۰۰
۳ ماهه ۵۳۹,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست بزرگ آشپزخانه تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ ۱۸,۲۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹,۰۹۰,۰۰۰ ۱۹,۰۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ ۱۹,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۰,۷۵۰,۰۰۰ ۲۰,۷۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

چرخ آشپزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۱,۹۸۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۱۵,۰۰۰ ۲,۱۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا