لیست قیمت اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

باطری قلمی Sully

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱,۶۰۰ ۴۲,۵۰۰
۱ ماهه ۴۲,۷۰۰ ۴۳,۷۰۰
۲ ماهه ۴۳,۸۰۰ ۴۴,۸۰۰
۳ ماهه ۴۵,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰۰ عدد

فرفره طرح دار N سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷,۹۰۰ ۳۸,۸۰۰
۱ ماهه ۳۸,۹۰۰ ۳۹,۹۰۰
۲ ماهه ۳۹,۹۰۰ ۴۰,۹۰۰
۳ ماهه ۴۱,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

مداد مشکی کوییلو ( QUILO )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶,۲۰۰ ۴۸,۱۰۰
۱ ماهه ۴۷,۵۰۰ ۴۹,۴۰۰
۲ ماهه ۴۸,۷۰۰ ۵۰,۷۰۰
۳ ماهه ۵۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد قرمز ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۵۰۰ ۱۹,۴۰۰
۱ ماهه ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۹۰۰
۲ ماهه ۱۹,۵۰۰ ۲۰,۴۰۰
۳ ماهه ۲۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

مداد مشکی سدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳,۳۰۰ ۳۴,۲۰۰
۱ ماهه ۳۴,۲۰۰ ۳۵,۱۰۰
۲ ماهه ۳۵,۱۰۰ ۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۳۶,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

تراش ۷۱۲ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶,۲۰۰ ۴۷,۱۰۰
۱ ماهه ۴۷,۵۰۰ ۴۸,۴۰۰
۲ ماهه ۴۸,۷۰۰ ۴۹,۷۰۰
۳ ماهه ۵۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد قرمز آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳,۴۰۰ ۴۴,۴۰۰
۱ ماهه ۴۴,۶۰۰ ۴۵,۶۰۰
۲ ماهه ۴۵,۸۰۰ ۴۶,۸۰۰
۳ ماهه ۴۷,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

پاک کن سفید اینوکس ( بسته بندی ۳۰ عددی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴,۴۰۰ ۴۶,۲۰۰
۱ ماهه ۴۵,۶۰۰ ۴۷,۵۰۰
۲ ماهه ۴۶,۸۰۰ ۴۸,۷۰۰
۳ ماهه ۴۸,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

مداد سیاه آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹,۷۰۰ ۴۰,۷۰۰
۱ ماهه ۴۰,۸۰۰ ۴۱,۸۰۰
۲ ماهه ۴۱,۹۰۰ ۴۲,۹۰۰
۳ ماهه ۴۳,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

توپ پینگ پنگ طرح خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱,۲۰۰ ۲۲,۲۰۰
۱ ماهه ۲۱,۸۰۰ ۲۲,۸۰۰
۲ ماهه ۲۲,۴۰۰ ۲۳,۴۰۰
۳ ماهه ۲۳,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

دفترچه یادداشت فنر دوبل کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰,۷۰۰ ۴۲,۵۰۰
۱ ماهه ۴۱,۸۰۰ ۴۳,۷۰۰
۲ ماهه ۴۲,۹۰۰ ۴۴,۸۰۰
۳ ماهه ۴۴,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

تراش کرونا ۹۹۹۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۶۰۰ ۲۹,۶۰۰
۱ ماهه ۳۰,۴۰۰ ۳۰,۴۰۰
۲ ماهه ۳۱,۲۰۰ ۳۱,۲۰۰
۳ ماهه ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد
بالا